De toekomst van Spoorzone Delft? Denk mee!

31 mei 2012

In het gebied Spoorzone Delft wordt een spoortunnel, een nieuw station én een nieuwe levendige wijk gebouwd die grenst aan de historische binnenstad van Delft. De wijk ligt in het hart van een dynamische regio, op steenworp afstand van de metropolen Den Haag en Rotterdam en is van alle kanten uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Niets minder dan een toplocatie waar Delft als historische stad en kennisstad in al z’n facetten zichtbaar wordt. Geschiedenis, duurzaamheid en innovatie komen tot uiting in woningen, kantoren, winkels, scholen en andere voorzieningen. En vooral ook in de combinatie hiervan. Wonen, werken én leren in een harmonieuze en leefbare samenhang maken de nieuwe wijk uniek. En daar mag Delft trots op zijn.

Delft Creating History!
Delft wil deze nieuwe wijk samen met Delftenaren vormgeven. Daarom zal een  klankbordgroep meedenken en adviseren. In die klankbordgroep geven twaalf geïnteresseerden en betrokkenen hun visie en advies over de plannen voor de nieuwe wijk. Ze denken en praten mee over de inrichting, over de ontwikkeling, haalbaarheid van plannen, keuzes, fasering, woonklimaat, karakter en sfeer. Over de relatie met de binnenstad en de regio. Zo bouwt de  klankbordgroep mee aan de nieuwe wijk die het oude in Delft verbindt met de toekomst! Delft Creating History!

Wat doet de klankbordgroep?
Afhankelijk van de onderwerpen komt de klankbordgroep 3 à 4 keer per jaar bij elkaar. De klankbordgroep is een serieuze gesprekspartner en levert een duidelijk zichtbare bijdrage aan een mooie toekomst van Spoorzone Delft. De adviezen en suggesties zijn openbaar en worden rechtstreeks aan het college van Burgemeester en Wethouders gegeven.

Visie en ambitie
Met de klankbordgroep brengen ambitieuze Delftenaren met een visie hun ideeën in over de gebiedsontwikkeling van het spoorzonegebied. Gestreefd wordt naar een gevarieerde samenstelling. Ieder lid is deskundig op een eigen terrein. Dat kan cultuur zijn, wetenschap, techniek, ondernemerschap, onderwijs of sociale cohesie. Andere voorwaarden zijn:

  • affiniteit hebben met de stad Delft,
  • woonachtig zijn in Delft (geen voorwaarde, maar wel een pré),
  • een brede interesse en bij voorkeur kennis en ervaring hebben op het vlak van stadontwikkeling,
  • constructief mee willen en kunnen denken,
  • strategisch inzicht hebben,
  • in staat zijn zich kritisch en onafhankelijk op te stellen,
  • ruimdenkend zijn en een frisse kijk hebben,
  • een onafhankelijke positie innemen ten opzichte van gemeenteraadsleden en –fracties van het college van Burgemeester en Wethouders en van de ambtelijke organisatie van Delft,
  • onafhankelijk zijn ten opzichte van zakelijke betrokkenheid.

Meld u aan
Herkent u zich hierin? Laat deze kans niet voorbij gaan en meld u aan. Mail uw motivatie met CV vóór vrijdag 7 juli 2012 aan mevr. Toos van Starrenburg, tvstarrenburg@delft.nl.

Reacties (0)

Uw e-mailadres wordt niet getoond op de website