Een nieuw Stadskantoor

01 september 2011

In het hart van de Spoorzone komt een bijzonder gebouw: een nieuw stadskantoor voor Delft met daarin de stationshal voor het nieuwe ondergrondse treinstation.
De nieuwbouw komt bovenop de spoortunnel en het ondergrondse station. Het wordt een nieuw centraal punt in Delft, goed bereikbaar op een knooppunt van openbaar vervoer waar trein, tram en bus samenkomen.


Investering is noodzaak
De gemeente maakt nu nog gebruik van kantoren op verschillende plekken in de stad. Deze versnippering is onhandig voor bezoekers en klanten, en ook voor de medewerkers zelf. Bovendien voldoen publieksruimtes niet meer aan de eisen van deze tijd en zijn kantoorruimtes gedateerd. Investering in huisvesting is daarom een noodzaak.

De ontwikkeling van de Spoorzone biedt de mogelijkheid om een nieuw kantoor voor de stad te bouwen, op een unieke plek in het hart van de stad én goed bereikbaar. Eén huisvesting voor de gemeentelijke organisatie en één plek om zaken te regelen met de gemeente.

Uitnodigend en gastvrij
Het stadskantoor gaat onderdak bieden aan de gemeentelijke organisatie, met ruimte voor de publieksbalies en werkplekken. Centraal in het nieuwe stadskantoor komt een stadshal: één plek waar bewoners en ondernemers zaken kunnen regelen met de gemeente. Snel, makkelijk en eenvoudig.

De stadshal is een ruimte die representatief, uitnodigend en gastvrij is, in een stadskantoor dat herkenbaar, goed bereikbaar en uitstekend toegankelijk is. Een ruimte waar bezoekers zich welkom voelen en waar Delft voortreffelijke dienstverlening kan leveren.

Aanwinst voor Delft
Het stadskantoor met de stationshal wordt een toonaangevend gebouw en een markante toegangspoort voor Delft. Het ontwerp van Mecanoo architecten uit Delft is opvallend en vernieuwend: een nieuw icoon voor de stad.

Het gebouw heeft uitstraling aan alle kanten en heeft dus geen voor-of achterkant. Door de transparantie van de begane grond lopen interieur en exterieur in elkaar over en is het gebouw verweven met het dagelijks leven van de stad. De stationshal en de publiekshal krijgen een eigen aankleding, met een knipoog naar het Delftsblauwe aardewerk.

Het stadskantoor versterkt het nieuwe stationsgebied. Het is een belangrijke publieksfunctie met een architectuur die de toon zet voor de verdere ontwikkeling van de Spoorzone. Een smaakmaker die allure geeft aan het stedelijk gebied boven de spoortunnel én de historische binnenstad helpt verbinden met de woonwijken aan de andere kant van het spoor.

Flexibel en doelmatig
Het stadskantoor is een doelmatig onderkomen voor de gemeentelijke organisatie. De kantoorverdiepingen zijn efficiënt ingedeeld, waardoor een grote variatie in indeling mogelijk is en het gebouw toekomstvast is. Het ontwerp maakt het bovendien mogelijk om delen te verhuren, afhankelijk van het aantal medewerkers dat de gemeente moet huisvesten.

De gemeente houdt de kosten in de hand, door een zorgvuldige voorbereiding en het strikt bewaken van het budget. Momenteel wordt onderzocht hoe bezuinigd kan worden op het stadskantoor. Hiervoor is in de gemeenteraad van 30 juni 2011 besloten dat onderzocht wordt of de bouwkosten van ca. 60 miljoen euro verlaagd kunnen worden door een verdieping minder te bouwen. Of dat door het verhuren van ruimte in het stadskantoor extra inkomsten gerealiseerd kunnen worden die in mindering kunnen worden gebracht op de exploitatiekosten van het gebouw.

Innovatief en duurzaam
Het gebouw wordt innovatief en duurzaam. Het ontwerp is hiervoor in 2009 zelfs onderscheiden met een Good Green Design Award.

Voor het opwarmen en koelen van het gebouw, bijvoorbeeld, wordt gebruik gemaakt van een duurzame warmte- en koudeopslaginstallatie. Hierin wordt de restwarmte van de centrale computers opgeslagen. Verder heeft de gevel een optimale verhouding tussen ‘open’ en ‘dicht’. De gevel krijgt een bekleding van normaal en gesmolten glas. Dit transparante glas laat daglicht door en geen zonnewarmte. En om verder energie te besparen komt er daglichtgestuurde verlichting.

Al deze maatregelen dragen ertoe bij dat het gebouw 35 procent minder energie verbruikt dan is voorgeschreven. Daarnaast is het dak zo ontworpen dat hier zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Technisch hoogstandje
Het nieuwe stadskantoor wordt niet ‘gebouwd’, maar in twee fasen gemonteerd op de beperkte ruimte tussen de Westsingel, het spoor en het huidige station. Een technisch hoogstandje en een complexe opgave, omdat het treinverkeer tijdens de uitvoering blijft rijden.

Globale planning
De verwachte planning is dat in 2013 de bouw kan beginnen van de stationshal en het eerste deel van het stadskantoor, bovenop de spoortunnel. In 2015 is het grootste gedeelte (80 procent) van het stadskantoor klaar en verhuizen de eerste medewerkers van de gemeente naar het nieuwe kantoor. Er komt een tijdelijke gevel aan de kant van de Coenderstraat. Nadat het huidige spoor is afgebroken, begint de bouw van de tweede fase: de publiekshal en de kantoren daarboven. Eind 2016 kan ook dit gedeelte klaar zijn, en is het stadskantoor helemaal af.

2011

bouw spoortunnel en vloer van de stationshal (= het dak van het ondergronds station)

vanaf september 2011 start aanbesteding (publicatie en uitbrengen selectieleidraad)
2012

bouw spoortunnel en halve kelder door aannemerscombinatie CrommeLijn (gedeelte van de kelder dat onder de 80% van het gebouw dat in 2015 wordt opgeleverd ligt)

september 2012

gunning (de aannemer die het bovengrondse gedeelte gaat bouwen wordt gekozen)

voorjaar 2013

start bouw

najaar 2014

oplevering stationshal. Testen technische installaties in de tunnel en in de stationshal. Inrichting stadskantoor.

2015

ingebruikname 80% inclusief stationshal. Sloop spoor(viaduct)

2016

bouw overige 20%

Zie ook

Gemeenteraad vergadert over stadskantoor

Nieuwsbericht van 26 augustus 2011 naar aanleiding van het besluit in de gemeenteraad om op 22 september 2011 te vergaderen over het inleidend referendumverzoek en het initiatiefvoorstel om het stadskantoor niet te bouwen.

Reacties (1)

J Colpa

28.03.2013 om 15:54

Dit stationskantoor is een vrime voorambetanaar en omwonende Het uitstralend licht in de donkere uren zal zeer veel last geven Inside zal er teveel warmte ontstaan doorhet zonlicht en zullen er afschuwelijke zonwereingen gepaatst moeten wordenDit stationskantoor zal eem voetveeg worden voor alle inwoners van Delft


Uw e-mailadres wordt niet getoond op de website