Gemeenteraad vergadert over Stadskantoor

26 augustus 2011

De Delftse gemeenteraad heeft op 25 augustus besloten om op 22 september te vergaderen over een initiatiefvoorstel en referendumverzoek over de bouw van het stadskantoor omdat het resultaat van extra onderzoek dan bekend is. De raad wil die informatie bij haar afwegingen betrekken. Wat is de stand van zaken?

In het hart van de Spoorzone wordt een nieuw ondergronds station gebouwd. Met daar bovenop in één gebouw de stationshal en het stadskantoor. Het toekomstige stadskantoor wordt eigendom van de gemeente.

De bouw

Aanbesteding
Op 30 juni 2011 heeft de gemeenteraad "ja" gezegd tegen het voorstel van burgemeester en wethouders van Delft om te starten met de aanbesteding. De eerste fase start begin september.
In hetzelfde voorstel heeft het college aan de raad het besluit voorgelegd om vijftien procent te bezuinigen op de bouwkosten van het stadskantoor. Ook dit is ondersteund door een meerderheid in de raad. Het college onderzoekt hoe die besparing mogelijk is. Daarvoor zijn twee opties; een verdieping minder bouwen of meer ruimte verhuren aan derden. Later maakt het gemeentebestuur een keuze uit deze opties.

Extra onderzoek
Andere opties heeft het college niet aan de raad voorgesteld. Het college wil het stadskantoor laten bouwen. Het gebouw is heel waardevol voor de stad en voor de dienstverlening aan de burgers. Uit berekeningen blijkt dat het Delft vele miljoenen zou kosten als nu nog zou worden afgezien van de bouw. Omdat sommige raadsleden hierover vragen hebben laat het college een verificatieonderzoek uitvoeren. Daarin worden deze berekeningen nog eens onder de loep genomen door een extern bureau.  Ook wil de raad meer weten over de exploitatiebegroting van het stadskantoor. Hiervoor maakt de raad gebruik van ambtelijke bijstand. De resultaten van dit onderzoek komen snel beschikbaar.

Discussie in de gemeenteraad

Initiatiefvoorstel en referendumverzoek
Raadsleden van Onafhankelijk Delft, Leefbaar Delft en Fractie van Oort hebben deze zomer een initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Zij stellen voor geen nieuw stadskantoor te bouwen. Ook heeft de gemeenteraad begin augustus een zogeheten inleidend verzoek ontvangen om een referendum te houden over het al dan niet bouwen van het nieuwe stadskantoor. De gemeenteraad moet een besluit nemen of een referendum wordt gehouden.
Op 25 augustus heeft de gemeenteraad besloten om in de raadsvergadering van 22 september over het initiatiefvoorstel en het referendumverzoek te vergaderen. Op dat moment beschikt de raad immers over de resultaten van het externe onderzoek en de antwoorden op de vragen die de raad beantwoord wil zien.

Standpunt college
Het college heeft de raad laten weten wat het vindt van het initiatiefvoorstel en het referendumverzoek. Volgens het college bevat het initiatiefvoorstel aantoonbare onjuistheden of misverstanden. De indieners van het referendumverzoek zijn hiermee volgens het college op het verkeerde been gezet. Ook voert het college een aantal zwaarwegende bezwaren aan tegen het referendumverzoek. Zo kan een referendum leiden tot vertraging in het spoorzoneproject en dat heeft grote financiële consequenties.
 
Download hier de pdf van de brief die door het college van burgemeester en wethouders op 24 augustus 2011 aan de gemeenteraad is verstuurd.

Zie ook
Reacties (0)

Uw e-mailadres wordt niet getoond op de website