HTM en Spoorzone Delft werken samen aan oplossing piepende trams

08 mei 2012

Maandag 7 mei hebben HTM en Spoorzone Delft overleg gevoerd over het aanhoudend piepen van de trambaan aan de Westvest. Eerdere inspanningen om de geluidsoverlast tot een acceptabel niveau terug te brengen, hebben helaas niet tot het gewenste effect geleid. Beide partijen streven ernaar dat de overlast zo spoedig mogelijk tot het verleden behoort. Het overleg stond daarom in het teken van het samen bedenken van passende oplossingen, zowel voor het tramspoor als voor de trams die er overheen rijden. Want hoe komt het bijvoorbeeld dat sommige trams wel en andere trams helemaal niet piepen? Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten:

Oorzaken
Er is niet één aanwijsbare oorzaak voor de overlast. Hier dragen naar alle waarschijnlijkheid een drietal situaties aan bij:

1. Met het verplaatsen van tramhalte Station in december 2011 zijn er, vanwege de beperkte ruimte waarbinnen de trambaan moest worden aangelegd, krappe spoorbogen gebruikt. Hierdoor maken de trams een zeer krappe bocht.
2. Vanwege de krappe bochten is er op het traject een snelheidsbeperking van toepassing van 20 km/u. Het blijkt dat veel trams de bochten toch met een hogere snelheid nemen.
3. De spoortstaafkop slijt op dit traject bovenmatig snel.

Oplossingen
Uit het overleg zijn 4 oplossingen gekomen waarvan er 2 eenvoudig en op korte termijn uitgevoerd kunnen worden: het per direct verlagen van de toegestane snelheid naar 15 km/u en het aanvullen van de tramsporen met ballast tot aan de rand van de spoorstaven. Dit laatste heeft een dempende werking. Het aanvullen gebeurt in het tramvrije weekend van 2 en 3 juni.

Een derde oplossingsrichting die ter sprake is gekomen, is het smeren van de trambaan met water. Dit wordt nu getest tussen halte Station en de Prinses Irenetunnel. Ondanks dat beide partijen overtuigd zijn van het feit dat water geluid vermindert, is er geen optimaal geloof in een langdurig positief effect. Het ontbreken van onderzoeksresultaten hierover ondersteunt dit gevoel.

De vierde oplossing is het aanbrengen van een smeerinstallatie. HTM heeft hier goede ervaringen mee, de installatie heeft al op diverse plaatsen tot positieve resultaten geleid. Deze oplossing kan echter niet direct worden geïnstalleerd. Hier moet eerst door de leverancier een plan van aanpak, specifiek voor de situatie in Delft, voor worden gemaakt.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang. Spoorzone Delft blijft er, binnen de mogelijkheden, alles aan doen om het piepen zo snel mogelijk terug te dringen.

Reacties (3)

Paul

29.05.2012 om 21:22

Gezien de lage bezetting van de trams zou in ieder geval lijn 19 al bij de bras kunnen stoppen, dat scheelt de helft.

dja

14.05.2012 om 09:42

Vergeet aub ook niet het recent verlegde tramspoor ter hoogte vd Phoenixstraat/Bagijnestraat/Dirklangestraat!

Sjoerd

10.05.2012 om 07:51

Graag dezelfde maatregelen aan de Wateringsevest, daar piepen de trams ook flink en wordt veel te hard door de bocht gereden!


Uw e-mailadres wordt niet getoond op de website