Update bouwwerk rondom Bolwerk

02 oktober 2012

Op maandagavond 1 oktober zijn direct omwonenden van het bouwterrein ter hoogte van de Binnenwatersloot en het begin van de Westvest geïnformeerd over de stand van zaken en de werkzaamheden in de nabije toekomst.
 

Het bouwterrein vanaf de Binnenwatersloot tot aan de Vak (Westvest 9) noemen we ‘bouwterrein Bolwerk’. Inmiddels is de bouwkuip gereed en zijn alle funderingspalen aangebracht. Deze bouwkuip is stapje voor stapje ontgraven en vorige week is de werkvloer aangebracht. Hierop volgt het aanbrengen van de tunnelvloer. Als de vloer gereed is, bouwen we de wanden en het tunneldak.
Om op deze locatie de wanden, het dak en de vloer te kunnen bouwen, wordt binnenkort een nieuwe torenkraan geplaatst. Die komt dan tegenover de voormalige wijnhandel aan de kop van de Binnenwatersloot te staan. De torenkraan hijst materiaal voor de vlechters van de vloer, steigerbouwers en timmerlieden.
 

Om beton voor de vloer, de wanden en het dak te storten komt er een aantal keer een betonpomp bij. De stort van het beton levert weinig tot geen overlast op voor u. Wanneer de betonpomp zijn werk moet doen starten de werkzaamheden vroeger dan gebruikelijk. De voorbereidende werkzaamheden starten tussen 06.00 en 07.00 uur.
 

Nadat het beton van de vloer of het dak is uitgehard, wordt het afgewerkt met een vlindermachine. De vlindermachine schuurt het beton op. Op deze manier ontstaat er een harde, slijtvaste toplaag. Het afwerken van de betonlaag moet direct na het storten gebeuren, waardoor de werkzaamheden langer duren, zelfs tot na middernacht. Er branden bouwlampen tijdens het werk, maar het vlinderen van de vloeren zelf levert weinig (geluids)overlast op.
 

Tramverlegging voor de aanleg van de westelijke buis
Waar mogelijk wordt in 2013 gestart met de aanleg van de tweede (de westelijke) tunnelbuis aan de Phoenixstraat. Om te kunnen bouwen wordt de trambaan begin 2013 verlegd richting de kant van de huizen. Het verkeer – zowel trams als auto’s – rijdt dan over de nieuwe oostelijke spoortunnel heen. Over de tramverlegging en effecten voor het verkeer, informeren we u wanneer de definitieve plannen bekend zijn.

Hierbij een link naar de presentatie die op 1 oktober is toegelicht aan de aanwezigen.

Zie ook
Reacties (1)

Spoorsingel

02.10.2012 om 13:32

Opvallend dat u bij de omwonenden blijkbaar niet de bewoners van het begin van de Spoorsingel rekent. Geen brief hierover ontvangen.


Uw e-mailadres wordt niet getoond op de website