Vaarroute door Bolwerk afgesloten

01 september 2010

De toekomstige spoortunnel kruist een belangrijke doorgaande vaarroute: de Westsingel ter hoogte van het Bolwerk. Om de tunnel door het water te kunnen bouwen, moet de Westsingel gedurende langere tijd afgesloten worden. De werkzaamheden bij het Bolwerk starten begin 2011 en nemen minimaal 3 jaar in beslag. Gedurende de gehele periode is er geen doorgaand vaarverkeer mogelijk door de Westsingel.

Damwandentechniek
Op onderstaande afbeelding is in rood aangegeven waar de toekomstige spoortunnel komt te liggen. Bij het Bolwerk is tevens het diepste punt van de tunnel. Daardoor is hier een waterkelder noodzakelijk om water uit de tunnel (bijvoorbeeld regenwater) op te vangen en af te voeren. De twee tunnelbuizen worden op deze locatie tegelijkertijd gebouwd met behulp van de damwandtechniek. Klik hier voor meer informatie over deze techniek.

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

 


Een extra complicerende factor voor de bouw is de aanwezigheid van de spoordijk, het spoorviaduct en diverse obstakels in de ondergrond. 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

 

Groen zijn restanten van een brug
Roze is het spoorviaduct en de kademuren
Blauw is de duiker van het Bolwerk
Donkerblauw is het gebouw van de Havendienst
Paars is de Basculebrug
Oranje is de Waterslootsepoort
Oker zijn de kades

Mogelijke alternatieve vaarroute
Hieronder vindt u een mogelijke alternatieve vaarroute aangegeven op ANWB vaarkaart J. Deze vaarroute is door bepaalde brughoogtes alleen geschikt voor vaartuigen lager dan 1 meter 68. Aan dit kaartje kunnen geen rechten worden ontleend. Spoorzone Delft is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en het onderhoud van deze geschetste vaarroute.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Planning
De bouwkuip wordt in verschillende fases gebouwd. De totale bouwkuip wordt 40 meter breed en 140 meter lang. Binnen deze bouwkuip wordt met beton de tunnel en waterkelder gebouwd.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

 

1. Als eerste is in november 15 meter damwand getrild op de Phoenixstraat op de kop van de tunnel die al met diepwanden gebouwd is (blauw)
2. Vervolgens worden damwanden getrild op het werkterrein van de voormalige Houttuinen (roze). De planning is dat deze week 46 tot en met 48 aangebracht gaan worden.
3. Daarna wordt een kleidam aangebracht voor de duiker bij de Waterslootsepoortbrug in de Binnenwatersloot. Deze werkzaamheden worden na de jaarwisseling uitgevoerd. Het afdammen van de Westsingel en de Buitenwatersloot volgen spoedig daarna. De planning is dat dit t/m begin februari wordt uitgevoerd. Er wordt een pompleiding aangebracht (zwarte stippels) om een waterverbinding te houden tussen de Westsingel en de Buitenwatersloot.
4. Voordat de trambaan op de Westvest verlegd kan worden richting de bebouwing, wordt 60 meter damwand aan de straatzijde van de Westvest getrild (geel). Dit duurt ongeveer twee weken en is eind februari gereed.
5. De Westsingel en een stukje Buitenwatersloot worden gedempt, dit is ongeveer 4000 m3 (gearceerd gedeelte)
6. Het vrijkomend baggerslib wordt weg gehaald en de kademuren worden afgebroken
7. De overige damwanden worden getrild na verlegging van de trambaan (groen). Dit vindt op zijn vroegst eind juli 2011 plaats.
NB. Op deze afbeelding is de dikke grijze streep de locatie van de verlegde trambaan op de Westvest waar ook het gemotoriseerd verkeer over meerijdt.

Reacties (1)

Albert

05.07.2014 om 12:05

Vraag: Is het al weer mogelijk om met de kano vanaf de Buitenwatersloot de Westsingelgracht in te varen?


Uw e-mailadres wordt niet getoond op de website