Archeologie en monumenten

Een deel van het Delfts verleden ligt onder de grond. De aanleg van de spoortunnel biedt een uitgelezen kans om het bodemarchief te raadplegen en bodemschatten voor de toekomst te behouden. De in de spoorzone aangetroffen sporen werpen nieuw licht op de geschiedenis van de stad.

Sinds 2010 verricht Archeologie Delft onderzoek ten westen van de binnenstad van Delft. Ter hoogte van de Phoenixstraat, waar de nieuwe spoortunnel ligt, lagen in de middeleeuwen een stadswal en een stadsbuitengracht.

Wal
In de stadswal waren waltorens en poorten aangebracht ter verdediging van de stad. Door graafwerk blootgelegde fundamenten en metselwerk stellen archeologen in staat de verdwenen bouwwerken te reconstrueren en zich een beeld te vormen van de ontwikkeling van dit stukje stad.

Gracht
De voormalige stadsgracht heeft een keur van kleinere voorwerpen prijsgegeven. Vanaf de late middeleeuwen tot in de 19e eeuw is er van alles en nog wat in de gracht beland, van allerhande huisraad tot muziekinstrumenten en kanonskogels aan toe. De vondsten vertellen over het dagelijks leven of maken deel uit van een groter verhaal, zoals de stapel van 25 aan elkaar verkleefde kommen Delfts Blauw aardewerk.

Werk in uitvoering
Hoewel het meeste graafwerk voor de tunnel is voltooid en al veel nieuwe informatie boven tafel is gekomen, gaat het archeologisch onderzoek voorlopig door. Alle in kaart gebrachte resten en opgeslagen vondsten zijn als stukjes van een puzzel. Ze moeten eerst worden bestudeerd voordat ze kunnen worden thuisgebracht. 

Kom kijken!
In informatiecentrum Delft Bouwt is een tentoonstelling ingericht. Hier komt u meer te weten over opgravingen en onderzoek aan de hand van verschillende vondsten. Leuk en leerzaam voor jong en oud.

Voor nieuws en informatie uit de eerste hand leest u het weblog van Archeologie Delft: www.archeologie-delft.nl/nl/blog-archeologie-delft

Onderzoek in cijfers
Vanaf 2010 zijn:

  • 21.036 m² onderzocht
  • 42.496 vondsten geteld
  • 10.405 foto's gemaakt
  • 5.373,5 arbeidsuren geklokt

Lees de artikelen:

Delft verdedigd

Delft belegerd

Souvenir uit Aken

Toegetakeld tin

In de kijker

Ambachten buiten de stad

Zie ook

Wiki Delft

Voor eigen verhalen en beelden van archeologie in de Spoorzone kijk op Wiki Delft