Volg de veilige route

Op deze pagina is informatie te vinden over de actuele omleidingen in de spoorzone.

Lees ook het achtergrondartikel: Hoe de spoorzone veilig blijft

 

Actuele omleidingen

Omleiding fietsers Phoenixstraat/Westvest ter hoogte van Binnenwatersloot
Maandag 13 maart is gestart met rioleringswerkzaamheden aan de zuidzijde van de Binnenwatersloot. Tijdens het werk is het fietspad op deze locatie dicht. Fietsers naar en van het station/ Coenderstraat fietsen via de Spoorsingel, ter hoogte van de Hugo de Grootstraat kan er weer worden overgestoken. Doorgaand fietsverkeer Phoenixstraat/Westvest wordt omgeleid via de Oude Delft.

Afsluiting Engelsestraat thv Zuidwal - Tot december 2017
Sinds 13 januari is de Engelsestraat afgesloten aan de kant van de Zuidwal. Deze afsluiting duurt nog tot eind 2017. In deze periode wordt de definitieve openbare ruimte ingericht op de Engelsestraat.  

Autoverkeer
Een nieuwe verbindingsweg zorgt voor bereikbaarheid Delftzicht en Leeuw&Stein. De weg loopt vanaf de Westlandseweg ter hoogte van de nieuwe school SC Delfland naar de Engelsestraat ter hoogte van Roobol. Tijdens de werkzaamheden blijft de wijk Delftzicht in principe altijd bereikbaar. Afhankelijk van waar het werk wordt uitgevoerd, zijn bepaalde straten alleen bereikbaar via het Zuideinde. Dat wordt ter plaatse aangegeven met borden. 

Fietsers/voetgangers
De doorsteek voor fietsers/voetgangers naar het Nijverheidsplein (thv Nijverheidsstraat) blijft zoveel mogelijk open, echter op sommige momenten zal deze afgesloten moeten worden. De wijk Delftzicht is ook bereikbaar via de Hooikade of de Abtswoudseweg.

Fietsers Abtswoudseweg - Tot december 2017
Door de tijdelijke verbindingsweg voor autoverkeer tussen de Westlandseweg en Engelsestraat/Abtswoudseweg, is het stukje fietspad op de kruising Engelsestraat/Abtswoudseweg aangepast. Doorgaand fietsverkeer rijdt niet mee over de rijbaan voor autoverkeer maar volgt het aangegeven fietspad. Bestemmingsverkeer voor Gamma volgt wel de rijbaan.

Voetgangers Scholencombinatie Delfland - Tot zomer 2017
Tijdens de werkzaamheden voor de sloop van de Prinses Irenetunnel en de definitieve inrichting van de Westlandseweg is er geen oversteekmogelijkheid op het middeldeel van de Westlandseweg. Voetgangers kunnen gebruik maken van de oversteek bij de Zuidwal, het fiets-/voetpad onder de Constructiebrug door (Houttuinen) of de oversteek bij de Papsouwselaan.

Fietsers/voetgangers kruising Zuidwal/Westvest
Door werkzaamheden is de fiets-/voetgangersoversteek op de kruising Zuidwal/Westvest 100 meter verschoven naar het oosten, ter hoogte van de Lange Geer. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van het voet-/fietspad onder de Constructiebrug door (de nieuwe route tussen Bolwerk-station-Hooikade) of via de Hamtunnel onder de Zuidwal door. Voetgangers kunnen daarnaast ook gebruik maken van de onderdoorgang bij de Kapelsbrug.

Fietsers Phoenixstraat
Op de Phoenixstraat ter hoogte van Molen de Roos geldt een omleiding voor doorgaand fietsverkeer via de Dirk Langedwarsstraat en de Bagijnestraat. De omleiding is nodig omdat er door de werkzaamheden weinig ruimte is voor de verschillende verkeersstromen waaronder autoverkeer, de tram en fietsers. Daarom is ervoor gekozen de fietsers op een veilige manier langs de werkzaamheden te leiden.

Fietsers Wateringsevest - Tot zomer 2017
Door werkzaamheden aan het fietspad op de Wateringsevest, volgt het fietsverkeer vanuit de Ruys de Beerenbrouckstraat richting de Reineveldbrug (trambrug) het fietspad aan de overzijde van de weg (aan de kant van de binnenstad). De omleiding is nodig omdat er op deze locatie gewerkt wordt aan kabels en leidingen. Daarna wordt een tweerichtingenfietspad wordt aangelegd. Het werk duurt tot zomer 2017.