Bouwschade
Door bouwwerkzaamheden voor het project Spoorzone Delft kan schade aan de bestaande bebouwing ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan schade door ‘zetting’ in de ondergrond, of doordat een machine of vrachtauto per ongeluk een pand raakt en beschadigt.
 
Bouwschade kan nooit volledig uitgesloten worden. Als u bouwschade ondervindt of vermoedt, meld dit dan direct bij het schadeloket.
 
Bouwschade melden
Merkt u scheuren in de muur of plotseling klemmende ramen of deuren? Dit kan wijzen op bouwschade door grondzetting. Neem bij deze verschijnselen direct contact op met het schadeloket.
 
Het calamiteitennummer is alleen bedoeld voor het melden van plotseling optredende schade aan de constructie van uw pand. Het is niet de bedoeling dat u het calamiteitennummer belt voor het melden van kleinere of minder urgente schade.
 
Procedure
Uw schademelding wordt onmiddellijk onderzocht door de aannemer. Om te bepalen of er verband is tussen de bouwwerkzaamheden en de schade kan er een schade-expert worden ingeschakeld. Als dit verband er is, onderzoekt deze expert ook de hoogte van de schade. Als de schade-expert het verband tussen de bouwwerkzaamheden van Spoorzone Delft en uw schade vaststelt, dan zal de aannemer de schade herstellen of vergoeden.
 
N.B. Bouwschade wordt in de regel hersteld door de aannemer. In de loop van de tijd zijn er verschillende aannemers werkzaam in de Spoorzone. Dit zal dus niet te allen tijde de Combinatie CrommeLijn zijn.
 
Indienen bouwschade
U kunt uw schademelding indienen bij het Schadeloket Spoorzone Delft. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen naar het Schadeloket Spoorzone Delft, Projectorganisatie Nieuw Delft, postbus 78, 2600 ME Delft of mailen naar schadeloketspoorzone@delft.nl.