Planschade

Planschade is schade als gevolg van planologische wijzigingen. Een woning of bedrijfspand kan bijvoorbeeld minder waard worden door een wijziging van het bestemmingsplan. Voor planschade geldt een wettelijke regeling die is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening.

Voorbeelden van planschade zijn:

  • Vanuit uw woning had u vrij zicht op een planologisch beschermd groen park, maar het bouwen van een flat wordt mogelijk gemaakt
  • De geluidsoverlast in uw omgeving neemt toe doordat aanleg of verbreding van een weg mogelijk wordt gemaakt

Procedure
Als u denkt dat u aanspraak kunt maken op een tegemoetkoming in planschade, dan kunt u uw aanvraag indienen bij het Schadeloket Spoorzone Delft. Een onafhankelijke beoordelingscommissie brengt een advies uit. Vervolgens besluit het college van Burgemeester en Wethouders over het verzoek.

Als u een aanvraag om tegemoetkoming in planschade indient, dan wordt 300 euro aan behandelingskosten in rekening gebracht. Als de tegemoetkoming in planschade geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, dan krijgt u dit bedrag terug.

Indienen planschade
U kunt uw aanvraag om tegemoetkoming in planschade indienen bij het Schadeloket van Spoorzone Delft. U kunt het schadeformulier hieronder downloaden. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen naar het Schadeloket Spoorzone Delft, Projectorganisatie Nieuw Delft, postbus 78, 2600 ME Delft  of mailen naar schadeloketspoorzone@delft.nl.