Schadeloket Spoorzone

Spoorzone Delft is een omvangrijk bouwproject. Bij de werkzaamheden wordt vanzelfsprekend zoveel mogelijk  gedaan om schade en overlast voor de omgeving te voorkomen. Ondanks alle maatregelen en uiterste zorgvuldigheid kan het zijn dat u nadeel of schade ondervindt van het project. In bepaalde gevallen kunt u dan aanspraak maken op een compensatie of een (gedeeltelijke) vergoeding van de schade.

Op deze pagina vindt u informatie over drie verschillende soorten nadeel en schade waar u mee te maken kunt krijgen. Ook vindt u instructies voor het aanvragen van compensatie, inclusief alle benodigde documenten.
Tijdens de bouwwerkzaamheden van Spoorzone Delft kunt u te maken krijgen met drie soorten nadeel/schade:
 

  1. Planschade: schade als gevolg van rechtmatige planologische wijzigingen ten behoeve van het project Spoorzone Delft 
  2. Nadeelcompensatie:  compensatie van onevenredige schade die het gevolg is van rechtmatige besluiten genomen ten behoeve van het project Spoorzone Delft
  3. Bouwschade: materiële schade aan eigendommen als gevolg van de bouwwerkzaamheden van Spoorzone Delft

Een verzoek om schadevergoeding
Een verzoek om schadevergoeding met betrekking tot Spoorzone Delft kunt u melden bij het Schadeloket. Afhankelijk van de soort schade wordt bepaald door welke instantie het verzoek wordt afgehandeld. Het Schadeloket zorgt ervoor dat uw verzoek bij de juiste behandelende instantie terecht komt: Gemeente Delft, ProRail of een van de aannemers. Er zijn meerdere aannemers werkzaam in Spoorzone Delft.  

Bij het Schadeloket kunt u ook terecht voor vragen of aanvullende informatie. Het Schadeloket is te bereiken per e-mail via schadeloketspoorzone@delft.nl of schriftelijk op het volgende adres:

Schadeloket Spoorzone Delft
Projectorganisatie Nieuw Delft
Postbus 78
2600 ME Delft

U kunt uw vragen ook stellen via het contactformulier op deze site.

Schadeformulieren
Voor het indienen van verzoeken worden standaardformulieren gebruikt. U kunt de aanvraagformulieren op deze site downloaden bij de pagina over de betreffende schade. Ook kunt u de formulieren ophalen in het Stadskantoor, Stationsplein 1. Vraag bij de receptie naar een medewerker van projectorganisatie Nieuw Delft.

Wat doet het Schadeloket Spoorzone Delft?
Als u een verzoek om schadevergoeding heeft ingediend dan ontvangt u van het schadeloket schriftelijk een ontvangstbevestiging. Uw verzoek wordt geregistreerd en krijgt een nummer. Het Schadeloket beoordeelt om wat voor soort schade het gaat en stuurt het verzoek voor behandeling door naar de betreffende instantie.

De verdere administratieve en inhoudelijke afwikkeling gebeurt door de instantie aan wie het verzoek is doorgestuurd. Het Schadeloket laat u vanzelfsprekend weten welke instantie het verzoek inhoudelijk gaat behandelen. Voor het verdere verloop van de afhandeling hebt u rechtstreeks contact met deze instantie. Het Schadeloket bewaakt de voortgang van het afwikkelingsproces.

NB: Het Schadeloket Spoorzone Delft neemt alleen schadeverzoeken in behandeling die betrekking hebben op werkzaamheden van Spoorzone Delft.

Hoe lang duurt de afhandeling?
Elke soort schade kent eigen regels die van toepassing zijn en een vaste procedure voor afhandeling. Zo is er bij planschade- en nadeelcompensatieverzoeken in de regel een advies van onafhankelijke deskundigen nodig en wordt er een hoorzitting gehouden. Bij bouwschades worden zonodig verzekeringsexperts ingeschakeld door de aannemer. De behandelende instanties streven ernaar om verzoeken om schadevergoeding voortvarend af te handelen. Het beoordelen van verzoeken vergt echter een zorgvuldige behandeling en dat kan enige tijd in beslag nemen.