Planning en fasering

De uitvoering van het project Spoorzone neemt ruim tien jaar in beslag. Een project van deze omvang vraagt een gedegen voorbereiding en planning. Omdat de tunnel dwars door de stad wordt aangelegd, moeten eerst voorzieningen worden getroffen voordat het werk echt kan beginnen. 

 


Klik op de animatie van de bouw spoortunnel en parkeergarage Spoorsingel

Klik op de animatie van de mijlpalen van het gehele plangebied

2009: Start uitvoering
In 2009 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart, zoals het verleggen van kabels en leidingen, slopen, verplaatsen tram Phoenixstraat en het verplanten van bomen.

2009 – 2014

  • Bouw oostelijke tunnelbuis (buis 1 & 2) Phoenixstraat en gebied ten Zuiden van Irenetunnel
  • In stationsgebied en aan Engelsestraat tegen Irenetunnel aan start bouw oostelijke en westelijke tunnelbuis
  • Bouw ondergronds station

2013: Start bouw stadskantoor en stationshal
De stationshal en de eerste fase van het stadskantoor komen direct boven de spoortunnel. Zodra de tunnel in gebruik is en het oude spoor weg is, kan het tweede deel van het stadskantoor worden gebouwd, op de locatie van de spoorbaan die vrijkomt. De planning is dat in 2015 de stationshal en het grootste gedeelte van het stadskantoor klaar is. Dan kunnen de eerste medewerkers van de gemeente naar het nieuwe kantoor verhuizen. Er komt een tijdelijke gevel aan de kant van de Coenderstraat. Nadat het huidige spoor is afgebroken, begint aan die zijde de bouw van de publiekshal en de overige kantoren. Dit is naar verwachting in 2016 gereed. Klik hier voor meer informatie en afbeeldingen van de bouwplanning van het stadskantoor.

2014 – 2015
Afbouw spoor en station

Start bouw woningen
Naar verwachting kan in 2015 gestart worden met de bouw van de woningen.

2015: treinen rijden ondergronds
Sinds 28 februari 2015 rijden de treinen rijden ondergronds, door de eerste tunnelbuis met 2 sporen. Het spoor en spoorviaduct kan nu worden gesloopt, waarna de bouw van de tweede tunnelbuis voor nog eens 2 sporen kan beginnen.

2015 – 2017

  • Sloop spoor(viaduct)
  • Bouw westelijke tunnelbuis (buis 3 & 4) Phoenixstraat en Engelsestraat
  • Bouw parkeergarage Spoorsingel
  • Phoenixstraat/Spoorsingel inrichting openbare ruimte definitief


2017: Spoortunnel klaar

2025-2035: Laatste nieuwbouw klaar
Afhankelijk van de marktontwikkelingen is de verwachting dat de laatste fase van de stedelijke ontwikkeling tussen 2025 en 2035 gereed gaat komen.