Uitvoerende partijen

De realisatie van Spoorzone Delft wordt uitgevoerd door diverse aannemers. In 2008 is aannemerscombinatie CrommeLijn gestart met bouwen van de spoortunnel. Zij schakelen diverse onderaannemers in voor gespecialiseerde werkzaamheden.

Vanaf eind 2011 gaan binnen het Spoorzonegebied meerdere aannemers aan het werk, waaronder Strukton Rail. De aanbestedingen hiervoor lopen op dit moment of worden opgestart. Het betreft bijvoorbeeld aannemers voor de inrichting van de tunnel met sporen en bovenleidingen of van het stadskantoor.

Combinatie CrommeLijn
ProRail heeft in 2008 de bouw van de spoortunnel Delft gegund aan de Combinatie CrommeLijn VOF (CCL). De opdracht aan CCL bestaat uit het ontwerp en de bouw van een spoortunnel van 2,3 kilometer, een ondergronds station, een parkeergarage langs de Spoorsingel, het bouwrijp maken van het gehele plangebied en voor de uitvoering van een groot deel van het ontwerp van Busquets voor de inrichting van de openbare ruimte.

CCL is een consortium dat bestaat uit de volgende bedrijven: Aannemingsmaatschappij CFE NV, Mobilis BV en Dura Vermeer Groep NV. De drie aannemers binnen het consortium hebben veel ervaring met ondergronds bouwen en het bouwen van diepwanden in het bijzonder. Sweco maakt de ontwerpen.

Strukton Rail
Strukton Rail heeft opdracht voor het zogenaamde 'bovenbouwcontract’. Hieronder vallen de aanleg van het nieuwe spoor in de 2300 meter lange tunnel (inclusief - naast het spoor, de ballast en de dwarsliggers - de bovenleiding, kabels & leidingen). Daarnaast omvat de opdracht twee wisseloverlopen, de bouw van het onderstation dat de bovenleiding en de tunnelinstallaties van spanning gaat voorzien en twee EBS-stations voor het treinbeveiligingssysteem. Ook vernieuwt Strukton het DSM-emplacement in Delft inclusief de nodige civiele werkzaamheden. De realisatie is gestart in 2012. Het zwaartepunt van de uitvoering ligt begin 2014, als Strukton het spoor in de tunnel realiseert.

Strukton Rail is een fullserviceaanbieder voor spoorsystemen die vooral in Nederland, Zweden, Duitsland, België en Italië actief is. Naast nieuwbouw verzorgt Strukton Rail ook de vernieuwing (groot onderhoud) en het dagelijks onderhoud van spoorsystemen. Dat omvat naast spoorstaven, dwarsliggers en ballast ook alle omliggende systemen zoals bovenleiding, energievoorziening, beveiliging, bekabeling, e.d.

Strukton Worksphere
Het derde grote contract van Spoorzone Delft, het afbouwcontract, is gegund aan Strukton Worksphere. In het afbouwcontract staan de werkzaamheden opgenomen waarmee het perron in de oostbuis van de tunnel, de ondergrondse fietsenstalling en de mezzanine (de ruimte tussen perrons / fietsenstalling en stationshal) afgewerkt worden. Opvallend onderdeel in dit contract is het glas dat voor daglicht op de perrons (twee niveaus onder het maaiveld) zal zorgen. Zo wordt de vloer - en een deel van het dak van de fietsenstalling van glas.

Tijdens de afbouw wordt zichtbaar welke materialen er gebruikt worden voor de afwerking van de muren, vloeren en plafonds van het perron in de oostbuis van de tunnel, de ondergrondse fietsenstalling en de mezzanine (de ruimte tussen perrons / fietsenstalling en stationshal). Verbindingen tussen de verschillende verdiepingen worden aangebracht in de vorm van trappen, roltrappen en liften. Veiligheid voor de reiziger wordt gewaarborgd in de vorm van nooduitgangen, vluchtroutes en rookschermen.

Smit’s Bouwbedrijf
Smit's Bouwbedrijf bouwt de studentenhuisvesting aan de Röntgenweg. Ruim 500 studio's verrijzen tussen het najaar van 2013 en de winter van 2014. Het werkterrein van deze aannemer ligt voornamelijk in de Randstad in de sectoren woningbouw en utiliteitsbouw. De activiteiten strekken zich uit tot nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud. In de woningbouw worden, naast werken uit aanbestedingen en in bouwteam, eveneens grote integrale woningbouwcomplexen zelfstandig - alsmede in samenwerking met sociale partners - ontwikkeld.

Ballast Nedam
Voor een derde van de vastgoedontwikkeling is een gronduitgifteovereenkomst afgesloten met Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. De eerste bouwgrond wordt eind 2014 opgeleverd.

BAM Utiliteitsbouw
 
Het stadskantoor en de stationshal worden gebouwd door BAM Utiliteitsbouw.