Tijdelijke gebiedsontwikkeling

Vanaf 2014 worden er in fases bouwkavels in het Spoorzone gebied bouwrijp opgeleverd. Omdat de definitieve ontwikkeling van het gebied niet overal direct kan starten, krijgen sommige kavels eerst een tijdelijke invulling. Braakliggende, ongebruikte terreinen in het midden van Delft zijn ongewenst. Omdat het een langere periode betreft wordt het gebied mooi en zinvol ingevuld met tijdelijke gebiedsontwikkeling wat voor meerdere groepen Delftenaren geschikt is. Het doel is om levendigheid, bedrijvigheid, energie en vitaliteit te verwezenlijken in dit gebied.

De tijdelijke gebiedsontwikkeling moet een positieve impuls geven aan de permanente vastgoedontwikkeling. Dit betekent dus dat voor de tijdelijke invulling oplossingen gezocht worden die flexibel zijn: zodra er permanent vastgoed ontwikkeld kan worden, moeten de tijdelijke invullingen wijken of verplaatst worden. 

Deelgebieden
Er zijn drie groepen bouwkavels te onderscheiden waarvoor een tijdelijke inrichting gezocht wordt:

  1. Kavels die het eerst beschikbaar komen en waarbij de verwachting is dat het het langst duurt voordat de definitieve ontwikkeling start. De planning is dat deze kavels in 2014 beschikbaar komen en de verwachting is dat zij na 5 tot 10 jaar met de definitieve inrichting ingevuld gaan worden. Deze kavels liggen in het zuidwesten van het spoorzonegebied, het verste van de binnenstad tegen Poptahof aan. (roze op kaart hieronder)
  2. Kavels die tussen het gereed komen van de twee tunnelbuizen worden opgeleverd. Deze zijn kort beschikbaar en liggen dichtbij de binnenstad. De planning is dat deze kavels tussen 2015 en 2017 beschikbaar komen en de verwachting is dat zij na 1 tot 5 jaar met de definitieve inrichting ingevuld gaan worden. (oranje op kaart)
  3. Kavels die na oplevering van de tweede tunnelbuis beschikbaar komen waarbij het relatief lang duurt voordat de definitieve bebouwing ontwikkeld wordt. Deze kavels liggen tegen de wijk Delftzicht aan. De planning is dat deze kavels vanaf 2017 beschikbaar komen en de verwachting is dat zij na 3 tot 7 jaar met de definitieve inrichting ingevuld gaan worden. (groen op kaart)

Een vierde groep kavels, het dichtst tegen de binnenstad aan wordt vrijwel direct na oplevering met permanente inrichting ingevuld. Voor deze kavels zou misschien voor enkele weken of maanden tijdelijke invulling nodig zijn. (paars op kaart)

De exacte periodes dat de kavels voor tijdelijke invulling beschikbaar zijn, is nog niet bekend en is slechts een indicatie. Dit is o.a. afhankelijk van de bouw van de spoortunnel, de vastgoedmarkt, de partijen waarmee in de toekomst het betreffende deelgebied met permanente bebouwing ontwikkeld gaat worden en de snelheid waarmee woningen afgezet kunnen worden. 

Ideeën voor de tijdelijke inrichting?
Heeft u ideeën voor de tijdelijke inrichting van het spoorzonegebied? En bent u niet alleen creatief maar ook ondernemend om mee te werken om deze ideeën ten uitvoer te brengen? Werkplaats Gebruik de Lege Ruimte organiseert een serie activiteiten om ideeën te verzamelen voor een mogelijke invulling van de tussentijds beschikbare ruimtes. Spoorzone Delft en de Gemeente Delft ondersteunen dit burgerinitiatief en besluiten op basis van diverse randvoorwaarden welke ideeën haalbaar zijn en daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Klik hier voor meer informatie over dit burgerinitiatief.

Daarnaast kunt u via het contactformulier of telefonisch (015 260 2611) contact met Spoorzone Delft opnemen. Vermeld hierbij duidelijk dat het de tijdelijke gebiedsontwikkeling betreft of vraag naar Simone de Wit.