Nieuwsberichten

Nieuws
12 oktober 2017

Nieuwe in- en uitritten Spoorzone

Steeds meer locaties en verkeersituaties zijn nu al, of worden komende periode, definitief, waaronder de noord-zuidroute. We krijgen hier veel vragen over. Hoe zit het nu precies met voorrang?

Nieuws
10 oktober 2017

Start werkzaamheden voormalige stationsgebouw

Binnenkort start ontwikkelaar Open Development met het ‘strippen’ van het voormalige stationsgebouw in Delft. De stripwerkzaamheden duren tot uiterlijk 1 december 2017. De voormalige stationshal wordt heirngericht tot een horecagelegenheid met terras in het park Spoorloos.

Nieuws
09 oktober 2017

Testritten op nieuwe tramtracé

Begin oktober zijn de laatste werkzaamheden aan het derde spoor bij de tramhalte Station Delft uitgevoerd. Voordat de trams daadwerkelijk over dit spoor kunnen rijden, worden er testritten gereden. Tijdens deze testritten wordt getoetst of de baan veilig berijdbaar is en of alle deelsystemen goed werken.

Nieuws
06 oktober 2017

Herinrichting Phoenixstraat gefaseerd uitgevoerd

Op dit moment werken we negen dagen lang 24 uur per dag in verband met een buitendienststelling van het tramverkeer. Na deze buitendienststelling rijden de trams op de definitieve trambaan en ontstaat er ruimte om de Phoenixstraat definitief in te richten. Het inrichten van de Phoenixstraat start direct na de buitendienststelling, op 11 oktober aanstaande. We starten met werkzaamheden in de volgende twee werkvakken: Kampveld – Dirklangenstraat en Binnenwatersloot – Phoenixgarage. Half februari 2018 zijn de werkzaamheden in deze werkvakken klaar en schuiven we door naar de volgende twee vakken.

Nieuws
05 oktober 2017

Tijdelijke plantenbakken langs fietspad Houttuinen

Deze week plaatst Spoorzone Delft tijdelijke plantenbakken langs het fietspad Houttuinen. Deze tijdelijke maatregel is het resultaat van een nauwe samenwerking met de voor dit onderwerp opgerichte werkgroep. De plantenbakken dragen naar verwachting bij aan een hoger veiligheidsgevoel voor fietsers en zorgen voor vergroening van het stationsgebied.