‘Eindelijk is de spoorzone weer van iedereen’

16 maart 2018

Lennart Harpe zet er na twaalf jaar een punt achter


Hij zat acht jaar in de gemeenteraad en diende de stad vervolgens vier jaar als wethouder. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart neemt Lennart Harpe afscheid van de lokale politiek. Project Spoorzone Delft, dat onder zijn hoede de eindfase inging, vormt de rode draad in zijn loopbaan als volksvertegenwoordiger. Een terugblik in tien begrippen.
 
Raadslid
‘Als raadslid was ik lange tijd woordvoerder Spoorzone namens de VVD. In mijn tweede termijn, van 2010 tot 2014, voerde de VVD oppositie. Ik heb het college van B en W toen kritisch bevraagd over met name financiële aspecten van het project. Hoe beteugelen we de kosten van het stadskantoor? Gaat er een verdieping af? In het spoor van de financiële en vastgoedcrisis die rond 2008 uitbrak, haakte de projectontwikkelaar voor Nieuw Delft af met wie we vergaande afspraken hadden. Hoe gaan we om met ingecalculeerde grondopbrengsten die voorlopig niet worden gerealiseerd? Deze onderwerpen leverden stevige debatten op.’
 
Wethouder
‘Na de verkiezingen van 2014 vroeg D66 de VVD een coalitie te vormen. Ik werd wethouder en kreeg tot mijn grote genoegen de Spoorzone in mijn portefeuille. Zo kwam ik aan de andere kant van de tafel te zitten en werd ik verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen die we mede zelf hadden geopperd. Zoals de motie Harpe, het voorstel om een bovengrens te stellen aan de kosten van de ontwikkeling van het stadskantoor. Het is een complex project en ik was dolblij dat ik al acht jaar was ingewerkt.’
 

De Jong Luchtfotografie - Het nieuwe stadskantoor van Delft

Tekort
‘Aan het begin van mijn termijn als wethouder, in 2014, bleek dat het opgelopen tekort in het huishoudboekje van het project veel hoger uitviel dan aan het eind van de periode 2010 – 2014 bekend was. Door deze én andere financiële tegenvallers sloeg het nieuwe college van B en W gelijk enorm aan het bezuinigen.’

Goede weg
‘We bevinden ons nu in rustiger vaarwater. Dankzij de door B en W genomen maatregelen,  een beter presterende economie en als gevolg van strakker risicomanagement is het tekort dat aan de eindstreep van het project werd voorzien – 80 tot 100 miljoen euro – ingedamd tot ruim 30 miljoen. Ik denk niet dat we op 0 uitkomen en we moeten zeker alert blijven, maar we zitten op de goede weg. Als gevolg van de crisis is gekozen voor een vraaggestuurde aanpak. De bovengrondse ontwikkeling krijgt vorm per bouwveld, soms per kavel. Er ontstaat meer variatie in het straatbeeld en in de functies die het gebied heeft. Dat komt de kwaliteit van de spoorzone alleen maar ten goede. Ook kunnen we als gemeente bepaalde doelen voor het gebied gerichter nastreven, zoals een duurzame omgeving, ruimte voor verschillende doelgroepen en een goede aansluiting op omliggende wijken.’
 

Vincent Basler - Opening fietspad Hooikade - Houttuinen

Organisatie
‘Het voorgaande college was al begonnen met het vroegtijdig informeren van de gemeenteraad over de ontwikkeling van de spoorzone, in plaats van achteraf. We hebben vervolgens de interne informatievoorziening en besluitvorming over de spoorzone beter georganiseerd. Door elke week met de betrokken wethouders, de directie van het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft en de ambtelijke top de gang van zaken door te nemen. En door het ontwikkelingsbedrijf enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds elkaars beleid, en voorstellen hiervoor, doorlopend tegen het licht te laten houden.’

Werkwijze
‘De stad staat nooit stil. De manier waarop we aan de spoorzone werken, slagvaardig en met allerlei specialisten tegelijk, passen we meer en meer toe op andere grootschalige projecten voor stedelijke ontwikkeling en infrastructuur. Zoals de verbouwing van station Delft Zuid, dat Delft Campus gaat heten, en de transformatie van het gebied eromheen.’
 

Vincent Basler - Vullen van de Spoorsingelgracht

Waardevol
‘Behalve een mooie, bereikbare spoorzone levert het project nog meer op. De kavels voor particuliere woningbouw zijn erg  gewild. Alle tot nu toe beschikbare kavels zijn verkocht. De gemeente heeft een goede uitgangspositie in de vastgoedmarkt. De waarde van vastgoed in de nabije omgeving stijgt ook, wat prettig is voor de eigenaren. Omliggende stadsdelen profiteren sowieso van de toegenomen kwaliteit van het gebied. Wij als gemeente willen namelijk investeren in nette overgangen naar andere wijken. En andere partijen zijn nu eerder bereid een steentje bij te dragen dan toen de spoorzone nog een bouwput was. In de komende jaren zullen ook de randen van het gebied zienderogen opknappen.’

Teruggeven
‘We zijn de stad in toenemende mate gaan meenemen in de ontwikkeling. We stonden telkens stil bij de oplevering van belangrijke onderdelen zoals het station, het stadskantoor, de tunnel, verschillende garages en stallingen. Onder het motto “Nieuw deel van Delft” zijn stukken openbare ruimte die met bouwhekken waren omheind als het ware teruggegeven aan de stad. Voorlichtingsbijeenkomsten over Nieuw Delft en Kavelkiesdagen worden druk bezocht. Men heeft in de afgelopen twee à drie jaar steeds een doorkijkje gekregen.’
 
Marco de Swart - Laatste trein over het viaduct

Mijlpaal
‘Er zijn vele mijlpalen gepasseerd. Zelf vond ik de laatste treinrit over het spoorviaduct erg indrukwekkend. Op 22 februari, net na middernacht, reden we stapvoets van een bomvol station Delft weg. Langs het viaduct zwaaiden mensen de trein uit. Bij een fraai verlichte Molen De Roos hielden we stil. Prachtig, om dat als verantwoordelijk stadsbestuurder te mogen meemaken.’

Genieten
‘De burgers van Delft wilden een spoortunnel. Zo’n vijftien jaar geleden hebben ze hun zaak tot op het Binnenhof bepleit. Het draagvlak voor het project is groot gebleven, ondanks de langdurige overlast. Dat hebben we herhaaldelijk vastgesteld. Ik meen onder Delftenaren tevredenheid, een gevoel van trots zelfs, waar te nemen nu aan de openbare ruimte de laatste hand wordt gelegd. Eindelijk is de spoorzone weer van iedereen. Van de week zag ik mensen zitten op de spiksplinternieuwe banken van het eerder dit jaar voltooide Bolwerk. Gewoon genietend van het winterzonnetje en het uitzicht over een nieuwe, treinloze spoorzone. Wat een fraaie plek is dat geworden!’
 

Vincent Basler - De nieuwe openbare ruimte van de spoorzone


Interview en tekst: Eric Burgers

Reacties (5)

Arjan krabbenbos

21.03.2018 om 21:50

Afgelopen zaterdag 17 maart 2018 zag ik dat het oude stationsgebouw in de steigers stond. Het fraaie, stenen monumentale gebouw uit de 19de eeuw wordt getransformeerd tot een horeca gelegenheid. Het stationsgebouw waar ooit de treinen buiten en bovengronds stopten of doorreden wordt weer voor de wachtende reizigers! Straks niet om daar aan de achterzijde weer de trein te pakken of van de trein te gaan, maar om koffie, thee, koeken en ander lekkers te nuttigen op het nieuwe tuinterras. Dat wordt gebouwd op de plek van de voormalige perrons en treinsporen. Het vernieuwde oude stationsgebouw met zijn nieuwe horecafunctie wordt in 2019 geopend!

Jan van Veen

20.03.2018 om 09:57

Ik ben als inwoner van Delft niet bepaald blij dat we in Delft nu één van de hoogste gemeentelijke belastingen betalen vergeleken met de rest van Nederland, maar ik ben daarentegen wel blij dat het spoorviaduct is verdwenen. De openbare ruimte wordt momenteel ingericht en het begint er goed uit te zien (kleurijke bestrating, bomen, gracht, etc.). Hoop dat de lege driehoekjes ook smaakvol zullen worden ingericht.

Henk Roodenburg

19.03.2018 om 21:59

Ik wil al diegene die meewerkten aan de realisatie van de tunnel en de bijkomende werken, te zien en niet te zien, complimenteren met het geweldige resultaat. Een prima opsteker voor Delft. Met veel respect, Henk Roodenburg

Jentink

19.03.2018 om 18:50

Terecht merkt de wethouder op dat iedere bewoner de noodzaak van de spoortunnel kan onderschrijven. Jammer is echter dat met de belangen en verkeersveiligheid van de bewoners in Delftzicht al vanaf de werkzaamheden evenwijdig aan de Engelsestraat (2010) tot op heden een loopje wordt genomen. Niet kloppende tijdelijke verkeersmaatregelen, steeds weer incomplete informatie verstrekken en vooruitschuiven van de aanleg van het zuidelijke parkdeel. Hopelijk gaat iedere Delftenaar overmorgen stemmen.

Huub Langeweg

16.03.2018 om 23:25

Meneer Harpe(VVD) neemt afscheid van de Delftse politiek. Heel kort: had hij dat niet wat eerder kunnen doen? Namens heel veel Deltse belasting betalers 'bedankt'??!


Uw e-mailadres wordt niet getoond op de website