Eerste stappen tijdelijke gebiedsontwikkeling

11 oktober 2011

Spoorzone Delft gaat aan de slag met de invulling van de kavels die tijdelijk vrijkomen. Er worden de komende maanden diverse activiteiten georganiseerd om tot een zinvolle invulling te komen van deze tijdelijke gebiedsontwikkeling. Belangrijk onderdeel van deze activiteiten is het vergaren van ideeën van omwonenden, Delftenaren en partijen in de regio. Werkplaats Gebruik de Lege Ruimte, een burgerinitiatief van WesD en TOP om ideeën te verzamelen, trapt woensdag 12 oktober af met een startbijeenkomst om 20.30 uur in TOP.

Spoorzone Delft is meer dan alleen een spoortunnel. Doordat het spoor ondergronds gaat, ontstaat er ruimte voor de herontwikkeling van het gebied rond het huidige spoorwegtracé. Tussen het Bolwerk en de Mercuriusweg wordt een geheel nieuwe wijk gebouwd. De verwachting is dat er vanaf 2014 in fases deelgebieden in het spoorzonegebied bouwrijp opgeleverd worden. Bij het vrijkomen van deze kavels kan de definitieve ontwikkeling niet overal direct starten. Een deel van de bouwkavels wordt met tijdelijke inrichting ingevuld. Omdat het een langere periode betreft wordt het mooi en zinvol ingevuld met tijdelijke gebiedsontwikkeling wat voor meerdere groepen Delftenaren geschikt is. Doel is om levendigheid, bedrijvigheid, energie en vitaliteit te verwezenlijken in dit gebied. De exacte periodes dat de kavels voor tijdelijke invulling beschikbaar zijn, is o.a. afhankelijk van de bouw van de spoortunnel, de vastgoedmarkt, de partijen waarmee in de toekomst het betreffende deelgebied met permanente bebouwing ontwikkeld gaat worden en de snelheid waarmee woningen afgezet kunnen worden.

Klik hier voor meer informatie over de tijdelijke gebiedsontwikkeling

Reacties (0)

Uw e-mailadres wordt niet getoond op de website