Herinrichting Phoenixstraat gefaseerd uitgevoerd

11 oktober 2017 - 17 februari 2018
Op dit moment werken we negen dagen lang 24 uur per dag in verband met een buitendienststelling van het tramverkeer. Na deze buitendienststelling rijden de trams op de definitieve trambaan en ontstaat er ruimte om de Phoenixstraat definitief in te richten. Het inrichten van de Phoenixstraat start direct na de buitendienststelling, op 11 oktober aanstaande. We starten met werkzaamheden in de volgende twee werkvakken: Kampveld – Dirklangenstraat en Binnenwatersloot – Phoenixgarage. Half februari 2018 zijn de werkzaamheden in deze werkvakken klaar en schuiven we door naar de volgende twee vakken.

Fasering

De Phoenixstraat is opgedeeld in zes werkvakken. Hoewel de werkzaamheden grotendeels hetzelfde zijn per werkvak, worden in sommige werkvakken extra werkzaamheden uitgevoerd. Ook is niet ieder werkvak even groot, waardoor de duur van de werkzaamheden per werkvak verschilt. Er wordt gewerkt van noord naar zuid, we verwachten in de zomer van 2018 helemaal klaar te zijn met de herinrichting van de Phoenixstraat.

Werkzaamheden

Globaal voeren we de volgende werkzaamheden uit per werkvak, eventueel aangevuld met extra werkzaamheden:

 • Instellen van verkeersmaatregelen voorafgaand aan de werkzaamheden. Er worden borden en hekken geplaatst. Autoverkeer kan niet passeren en wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren of worden door een verkeersregelaar naar een veilige route verwezen;
 • Verwijderen van de tijdelijke trambaan. Tijdens deze sloopwerkzaamheden worden trillingsmeters aan de gevels geplaatst;
 • Verwijderen van de tijdelijke inrichting (bijvoorbeeld masten voor openbare verlichting, bewegwijzering, bebording etc.);
 • Aanleggen van een buis/buizen voor elektriciteitskabels;
 • Aanleggen fundering voor de nieuwe verharding;
 • Aanbrengen afvoeren voor het (regen)water;
 • Aanbrengen van nieuwe openbare verlichting;
 • Aanbrengen straatwerk voor de rijbaan en het voetpad.

Kampveld – Dirklangenstraat

Op 11 oktober aanstaande starten we met de definitieve inrichting tussen de Kampveld en de Dirklangenstraat. Hier vervangen we het oude riool door een nieuw riool, dit duurt ongeveer 1,5 maand. Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden aan het riool hun afval aanbieden op de hoek van de Dirklangenstraat of op de hoek van de Kampveld, zodat de vrachtwagen van Avalex er gemakkelijk bij kan.

Verkeerssituatie

De verkeerssituatie is in deze periode als volgt:

 • Aanleg van de kruising Kampveld wordt maatwerk. De Kampveld blijft bereikbaar voor autoverkeer, maar het wordt passen en meten;
 • Vanaf de Phoenixstraat is de entree van Dirklangendwarsstraat afgesloten voor autoverkeer;
 • De wijk is bereikbaar via het Noordeinde en de Dirklangenstraat.

Binnenwatersloot – Phoenixgarage

Half oktober starten we met de definitieve inrichting tussen de Binnenwatersloot en de Phoenixgarage. In dit werkvak is het riool al vervangen in 2013. Wel breken we de tijdelijke oversteek van de mantelbuizen van het Bolwerk op.

Verkeerssituatie

De verkeerssituatie richting de Binnenwatersloot en de Oude Delft is in deze periode als volgt:

 • Verkeer rijdt tijdelijk vanaf de Coenderstraat langs het Bolwerk;
 • Ter hoogte van het Gezondheidscentrum slaat verkeer rechtsaf de nieuwe trambaan op (richting de Westvest) en linksaf naar de Binnenwatersloot;
 • De route vanuit het stadscentrum blijft zoals het nu is, namelijk via de Oude Delft naar de Zuidwal.

Direct om- en aanwonenden ontvangen een bewonersbrief met deze informatie.

Reacties (1)

Ewout de Koning

24.11.2017 om 12:19

Het is mij in alle plannen niet duidelijk hoe je met de auto op het Bagijnhof kan komen na herinrichting van de Phoenixstraat. Hoe moet je rijden komend vanaf het zuiden? En hoe komend vanaf het noorden?


Uw e-mailadres wordt niet getoond op de website