Herinrichting Phoenixstraat gefaseerd uitgevoerd

11 oktober 2017 - 31 juli 2018

Tot en met juli 2018 wordt gewerkt aan de definitieve inrichting van de Phoenixstraat. De eerste werkvakken zijn inmiddels gereed. Binnen enkele weken rondt de aannemer de werkzaamheden af tussen de Bagijnestraat en het Bagijnhof en ter hoogte van de Binnenwatersloot. De komende maanden wordt gewerkt op de volgende locaties:

  • Bagijnhof – Schoolstraat: maart t/m april 2018
  • Schoolstraat – Phoenixgarage: mei t/m juli 2018

Naar verwachting is de inrichting van de Phoenixstraat in de zomer van 2018 helemaal gereed. 

Fasering

De Phoenixstraat is opgedeeld in zes werkvakken. Hoewel de werkzaamheden grotendeels hetzelfde zijn per werkvak, worden in sommige werkvakken extra werkzaamheden uitgevoerd. Ook is niet ieder werkvak even groot, waardoor de duur van de werkzaamheden per werkvak verschilt. Er wordt gewerkt van noord naar zuid, we verwachten in de zomer van 2018 helemaal klaar te zijn met de herinrichting van de Phoenixstraat.

Werkzaamheden

Globaal voeren we de volgende werkzaamheden uit per werkvak, eventueel aangevuld met extra werkzaamheden:

  • Instellen van verkeersmaatregelen voorafgaand aan de werkzaamheden. Er worden borden en hekken geplaatst. Autoverkeer kan niet passeren en wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren of worden door een verkeersregelaar naar een veilige route verwezen;
  • Verwijderen van de tijdelijke trambaan. Tijdens deze sloopwerkzaamheden worden trillingsmeters aan de gevels geplaatst;
  • Verwijderen van de tijdelijke inrichting (bijvoorbeeld masten voor openbare verlichting, bewegwijzering, bebording etc.);
  • Aanleggen van een buis/buizen voor elektriciteitskabels;
  • Aanleggen fundering voor de nieuwe verharding;
  • Aanbrengen afvoeren voor het (regen)water;
  • Aanbrengen van nieuwe openbare verlichting;
  • Aanbrengen straatwerk voor de rijbaan en het voetpad.

Hinder

Tijdens de werkzaamheden wordt autoverkeer omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren of worden door een verkeersregelaar naar een veilige route verwezen. Deze werkzaamheden worden tussen 07.00 en 19.00 uur uitgevoerd. Omwonende kunnen hinder ondervinden in de vorm van geluid, licht en bouwverkeer. 

Fietsparkeren

Zodra de aanvang van de werkzaamheden kenbaar wordt gemaakt (bijvoorbeeld met borden, linten en hekken), dienen fietsen ergens anders te worden geparkeerd. Dit is nodig zodat bestaande fietsvoorzieningen kunnen worden verwijderd en geparkeerde fietsen de werkzaamheden niet hinderen. Na afronding van de werkzaamheden worden de definitieve fietsvoorzieningen aangebracht.

Direct om- en aanwonenden ontvangen een bewonersbrief met deze informatie.

Reacties (2)

Team Voorlichting

06.08.2018 om 11:31

Om bij het Bagijnhof te komen - vanuit noordelijke of zuidelijke richting - neemt u de afslag naar de parallelle eenrichtingsstraat Phoenixstraat, direct ten noorden van het Bolwerk. Een kaart van de verkeerssituatie na herinrichting van de Spoorzone is te vinden op deze pagina: https://www.spoorzonedelft.nl/toekomst/inrichting_openbare_ruimte/wat_komt_waar_/

Ewout de Koning

24.11.2017 om 12:19

Het is mij in alle plannen niet duidelijk hoe je met de auto op het Bagijnhof kan komen na herinrichting van de Phoenixstraat. Hoe moet je rijden komend vanaf het zuiden? En hoe komend vanaf het noorden?


Uw e-mailadres wordt niet getoond op de website