Nieuwe in- en uitritten Spoorzone

12 oktober 2017

De werkzaamheden in de Spoorzone naderen het einde. Steeds meer locaties en situaties zijn nu al, of worden komende periode, definitief. Voorbeelden van die definitieve situaties zijn de Coenderstraat en de Spoorsingel met al haar zijstraten. We krijgen hier veel vragen over. Hoe zit het nu precies met voorrang?

Zijstraten als uitrit

Op een aantal plaatsen langs de nieuwe noord-zuidroute bevinden zich zijstraten, zoals de Havenstraat, Buitenwatersloot, de Westerstraat, de Raamstraat en het J.C. van Markenplein. Gemotoriseerd verkeer dat af wil slaan deze straten in, kruist het tweerichtingsfietspad. Om automobilisten en fietsers/voetgangers elkaar veilig te laten kruisen, is besloten om de aansluiting van de zijstraten op de Spoorsingel, de Phoenixstraat, Coenderstraat en Nieuwe Gracht vorm te geven als uitritconstructie. Ook de aansluiting van de Engelsestraat op de Ireneboulevard en Nieuwe Gracht wordt vormgegeven als een uitritconstructie.

Bij het inrijden van een inrit of het uitrijden van een uitrit geldt dat je als bestuurder al het overige verkeer voor moet laten gaan. Doorgaand verkeer – zowel op het voet- en fietspad als op de weg – heeft dus voorrang.

Inrichting van een in- en uitrit

Er bestaan richtlijnen voor wegbeheerders over de aanleg van een in- of uitrit. Spoorzone Delft heeft deze richtlijnen opgevolgd bij de inrichting van de doorgaande noord-zuidroute en haar zijstraten. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat een in- of uitrit herkenbaar is. Zo worden voorrangsregels automatisch duidelijk, wat de verkeersveiligheid bevordert. We hebben de in- en uitritten herkenbaar gemaakt met de volgende maatregelen:

  • Er is een duidelijk verschil in de hiërarchie van de wegen. Uitritten accentueren het ondergeschikte karakter van het achterliggende gebied;
  • Het troittoir en het fietspad langs de doorgaande weg ligt verhoogd ten opzichte van de zijstraat;
  • De kleur en structuur van het troittoir en het fietspad lopen door ter hoogte van de in- en uitritten, om het verschil tussen doorgaande weg en de zijstraten herkenbaar te maken;
  • De begrenzingen en hoogteverschillen zijn overwonnen met zogenaamde inritblokken.

Samengevat

Veel zijstraten van de Spoorsingel, Phoenixstraat, Coenderstraat en Nieuwe Gracht zijn in de definitieve situatie vormgegeven als uitrit. Wil je vanaf één van de zijstraten deze doorgaande route op, of juist één van de zijstraten in? Geef dan fietsers, voetgangers, bromfietsers en automobilisten voorrang.

Reacties (15)

Ruud Bijkerk

13.07.2018 om 07:46

Beste mensen, is de max snelheid over hele Nieuwe Gracht - Coenderstraat nu 30 km/u in beide richtingen? Vanaf Nieuwe Plantage ri station is dat nog steeds vrij onduidelijk. En niet onbelangrijk, staan er al camera's opgesteld langs deze route in beide richtingen of gaat dat nog gebeuren? Met vriendelijle groet, Ruud Bijkerk

Team Inrichting Openbare Ruimte Spoorzone Delft

17.10.2017 om 08:39

Beste JJ en John, De programmering van verkeerslichten bij nieuwe kruisingen wordt altijd gedaan op basis van verwachte verkeersintensiteiten. In de praktijk kloppen deze redelijk vaak, maar soms moeten er toch nog wat aanpassingen gedaan worden. Wij monitoren op dit moment de doorstroming van de kruisingen en letten ook goed op ongewenste situaties zoals degene die jij beschrijft. Over een paar weken zullen we dan de eerste installaties gaan fine-tunen met de kennis van de werkelijkheid. Ik hoop dus dat jullie binnenkort wellicht verbetering gaan merken!

Team Inrichting Openbare Ruimte Spoorzone Delft

17.10.2017 om 08:36

Beste Piet, Eénrichtingsfietspaden aan weerzijde van de weg zou betekenen dat de helft van alle fietsers richting de zijstraten de autorijbanen moet oversteken. Dit zal lang niet iedereen doen, waardoor het risico ontstaat op spookfietsen. Om die reden is gekozen om hier vrijliggende tweerichtingsfietspaden aan te leggen. De intensiteit van het fietsverkeer op de Coenderstraat is relatief laag, waardoor de verwachting is dat afslaan vrijwel altijd gewoon mogelijk zal zijn.

Team Inrichting Openbare Ruimte Spoorzone Delft

17.10.2017 om 08:30

Beste Joop, De verwachting is dat door de aanwezigheid van verkeerslichten bij het Bolwerk en bij de Westlandseweg er voldoende gaten in het verkeer vallen, waardoor voetgangers gemakkelijk kunnen oversteken. De fietsintensiteiten in de Coenderstraat zijn ook relatief laag, waardoor ook het oversteken van dit fietspad geen probleem is. De midden- en tussenbermen bieden voldoende opstelruimte om als voetganger de verschillende verkeersstromen één voor één over te steken. Op de Westvest zijn nog steeds verkeerslichten aanwezig. Zebrapaden worden bij voorkeur nooit in een trambusbaan toegepast. Zebrapaden op de Coenderstraat/Phoenixstraat zou inhouden dat dit dan op alle oversteken moet worden toegepast (verwachtingspatroon automobilist). Dit zou de doorstroming te veel belemmeren. Het autoluwe karakter komt juist naar voren aan de binnenstadzijde van de Phoenixstraat en op de Westvest.

Team Inrichting Openbare Ruimte Spoorzone Delft

17.10.2017 om 08:18

Beste Rene, Dergelijke pijlen worden meestal alleen aangebracht als een bestaand 1-richtingfietspad omgebouwd wordt naar een 2-richtingfietspad. Zo worden automobilisten extra geattendeerd op fietsers uit de andere/nieuwe richting. Omdat de situatie hier volledig nieuw is, is dit niet aan de orde. Bovendien liggen dergelijke pijlen precies in het wrijvingsvlak van autoverkeer en zijn deze dus onderhevig aan forse slijtage. Vanuit bovenstaande argumenten is daarom besloten dergelijke pijlen hier niet aan te brengen.

John

16.10.2017 om 17:21

Waarom wordt er niets aan de verkeerslichten gedaan bij de nieuwe kruising Coenderstraat/Westlandse weg? Zie ook de andere reacties. De fietsers krijgen groen terwijl de automobilisten de kruising nog niet over zijn. Levert gevaarlijke situaties op.

JJ

14.10.2017 om 21:44

Vanmorgen: niet alleen ik en andere fietsers moesten *te lang* wachten voor rood licht op de hieronder al genoemde lokatie, blijkbaar ook een tweetal automobilisten die vanaf de Nieuwe Gracht rechtdoor wilden oversteken. Net nadat ons licht op groen ging reed er met grote snelheid een auto vlak voor me langs , en een tweede stopte net op tijd: een andere fietser en ik werden bijna aangereden. Die twee moeten door rood gereden hebben. Dit is een gevaarlijke situatie!!!!

JJ

14.10.2017 om 00:46

De verkeerslichten op de kruising Nieuwe Gracht - Ireneboulevard - Westlandseweg (i.e. waar vroeger het Ireneviaduct was ) zijn zeer ongunstig afgesteld voor fietsers aan de zuidkant van de boulevard: heel lang wachten met rood licht. Kan dat beter aub? (Waarom is van die kruising niet een rotonde gemaakt? Dat zou de doorstroming ten goede komen.)

Piet

13.10.2017 om 21:06

Beter éénrichtings fietsstroken aan weerszijden van de weg. Het wordt zo lastig om straks een zijstraat in te slaan als er ook veel voetgangers en fietsers zijn. Dat leidt tot filevorming.

matthijs

13.10.2017 om 16:45

vanuit hoofdweg mis ik wel wat overzicht waar zijstraat is. ken gebied goed maar voor vreemde, kan dat onoverzichtelijke situaties komen met soms ongelukkige uitkomst

Joop

13.10.2017 om 16:22

Dus wanneer het straks druk is op de Coenderstraat met auto´s én ook nog eens met veel fietsers op het fietspad ernaast, kunnen voetgangers komend vanuit de Raamstraat die richting het station willen maar lekker wachten en wachten om normaal over te kunnen steken..?? Sowieso niet echt een handig en duidelijk kruispunt overigens (voor voetgangers) Waarom niet gewoon een zebrapad (voorheen was er ook een zebra/stoplicht voor voetgangers die vanaf station Westvest wilden oversteken). Het zou allemaal toch juist voetganger/fietser vriendelijk worden...

Rene

12.10.2017 om 20:31

De maatschappelijke kosten bij een aanrijding (naast het persoonlijke leed van de betrokkenen) van alle hulpdiensten etc. etc. is -vele- malen hoger, dan de kosten voor het aanbrengen van 4 witte pijlen en het plaatsen van 2 witte bordjes.

Rene

12.10.2017 om 20:28

....een wit bordje met twee pijlen erop (twee richtingen fietspad), onder het blauwe fietspad verkeersbord zou ook meehelpen aan de veiligheid.

Rene

12.10.2017 om 20:24

In navolging op mijn eerste reactie: Als voorbeeld: zie afslag Michiel de Ruyterweg en Julianalaan (richting Rotterdamseweg) in de TU wijk. In google maps zie je de pijlen duidelijk op het wegdek. Weblink Google Maps: https://www.google.nl/maps/@52.0038816,4.3688868,149a,35y,45t/data=!3m1!1e3?hl=en

Rene

12.10.2017 om 20:19

Waarom zijn er geen witte pijlen aangebracht op de fietspaden/wegdak ter hoogte van de kruispunten/afslagen, zodat de automobilist kan zien dat er zowel van LINKS als van RECHTS fietsers aankomen. Een bord wordt vaak over het hoofd gezien (ook in het donker), maar witte richtingspijlen van fietsers op het wegdek zijn altijd zichtbaar en duidelijk. Enkele haaien-tanden zou ook geen kwaad kunnen.


Uw e-mailadres wordt niet getoond op de website