Speciale fundering voor Molen De Roos

20 juni 2009

De oorspronkelijke fundering van Molen de Roos is niet stevig genoeg om de bouw van de spoortunnel te doorstaan. Daarom zijn speciale funderingstechnieken nodig om het beeldbepalende Rijksmonument voor het nageslacht te bewaren.

Slappe grond
Dat Molen de Roos op slappe grond is gebouwd, is in molenaarskringen al sinds jaar en dag bekend. “Als ik de molen net zo hard laat draaien als de andere molens, dan draai ik hem de Vest in”, iets van die strekking schijnt één van de molenaars ooit gezegd te hebben. De aanleg van de spoorbaan (1842) en de trambaan (rond 1929) hebben de stabiliteit geen goed gedaan. Het molencomplex rust gedeeltelijk op de oude stadswal en gedeeltelijk op zogenaamde ‘putringen’ die in de jaren 30 van de vorige eeuw zijn aangebracht ter versteviging van de fundering.

Betonnen plaat
Als voorbereiding heeft ProRail een uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een speciale funderingstechniek. Die houdt in dat onder het gehele complex een betonnen plaat wordt aangebracht, die vervolgens op stalen palen wordt gefundeerd. Het molencomplex staat dan stevig genoeg om de diepwanden van de tunnel naast de molen te graven. Om daarna het dak van de tunnel te kunnen plaatsen, wordt het hele molencomplex 1 meter omhoog getild. De planning is dat dit rond de zomer van 2012 gaat gebeuren. Als het dak van de tunnel klaar is, wordt het complex weer op oorspronkelijke hoogte gebracht.

ProRail heeft ook onderzocht of het afbouwen en weer opbouwen van het molencomplex een haalbaar alternatief is. Dat zou echter te veel afbreuk doen aan de monumentale waarde.

Aandacht van experts
Een team van experts (bestaande uit geotechnici, funderingstechnici en molenexperts) volgt aandachtig de manier waarop met de molen wordt omgegaan. Het team zorgt ervoor dat dit Rijksmonument uiterst zorgvuldig wordt behandeld. De eigenaar van de molen, Vereniging de Hollandsche Molen, is nauw betrokken bij het overleg.

Tijdelijk andere eigenaar
ProRail is sinds 15 december 2009 voor een periode van ruim twee jaar officieel eigenaar van de molen. Voor deze constructie is gekozen in verband met verantwoordelijkheid tijdens de bouw, in overleg met Vereniging de Hollandsche Molen. Onderdeel van de afspraken is dat de molen na de werkzaamheden weer eigendom wordt van Vereniging de Hollandsche Molen.


Reacties (0)

Uw e-mailadres wordt niet getoond op de website