Werkzaamheden openbare ruimte Engelsestraat

25 september 2017 - 23 februari 2018
Binnenkort worden de werkzaamheden in de Engelsestraat weer hervat. Gestart wordt met het planten van bomen, en vanaf 23 oktober worden er rioleringswerkzaamheden uitgevoerd en wordt het gebied ter hoogte van Leeuw&Stein en de kruising met de Abtswoudseweg definitief ingericht.

Extra werkzaamheden
De werkzaamheden op de Engelsestraat zijn in januari dit jaar gestart en gevorderd tot en met de Laan van Braat. Oorspronkelijk bestonden de werkzaamheden uit het verwijderen van damwanden en het inrichten van de openbare ruimte, inmiddels is in samenwerking met de gemeente besloten om gelijktijdig de riolering van de Abtswoudseweg, Hooikade en Zuideinde aan te passen. Doordat deze werkzaamheden nu worden gecombineerd, schuift het werk een aantal maanden op.  
 
Nieuwe planning* werkzaamheden spoorzonegebied
Vanaf eind september
Planten van bomen

23 okt - 17 nov 2017
Herinrichting/riolering Engelsestraat ter hoogte van Leeuw&Stein
Verkeer wordt omgeleid via de Abtswoudseweg

20 nov - 25 feb 2018
Herinrichting/riolering Engelsestraat deel Laan van Braat t/m kruising Abtswoudseweg
Verkeer wordt om de kruising heen geleid richting de Engelsestraat (bij Leeuw&Stein). De Crommelinlaan, Laan vd Gaag en de Conradlaan zijn bereikbaar via het Zuideinde. De Drukkerijlaan en de Laan van Braat zijn bereikbaar via het Zuideinde en de Conradlaan. De fietsroute via de Abtswoudseweg blijft in gebruik, fietsers worden om de werkzaamheden heen geleid.

* Door (weers)omstandigheden kan het voorkomen dat de planning iets wijzigt. Houd de website in de gaten voor de actuele informatie. Op www.spoorzonedelft.nl/notificaties kunt u zich aanmelden als u een email wilt ontvangen wanneer er een nieuwsbericht verschijnt op de website.

Werkzaamheden riolering en fietsstraat
Het werk aan de riolering wordt in opdracht van de gemeente door twee aannemers uitgevoerd. Alleen het deel van de rioleringswerkzaamheden dat in het spoorzonegebied moet gebeuren, wordt uitgevoerd door aannemer CCL. Het resterende rioleringswerk en de inrichting van de Hooikade/Zuideinde/Abtswoudseweg tot fietsstraat wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door aannemer KWS. De omgeving heeft hierover een informatiebrief ontvangen van KWS.
 
Inrichting openbare ruimte
In de uiteindelijke situatie op de Engelsestraat zijn er 48 parkeerplaatsen, die gefaseerd worden opgeleverd. Er worden 46 nieuwe bomen geplant, zwarte populieren. Zie de plattegrond onderaan deze brief.
 
Herinrichting Groene Haven/ aansluiting Ireneboulevard: vanaf medio 2019
De Groene Haven en de aansluiting op de Ireneboulevard worden pas heringericht nadat de nieuwbouw op deze locatie (veld 5) gereed is, naar verwachting medio 2019. Er komen op deze plek 34 parkeerplaatsen terug en er worden 7 nieuwe bomen geplant.
 
Reacties (3)

E. Jentink

21.02.2018 om 16:06

L.S. De Engelsestraat tussen Laan v Braat en Abtswoudseweg is al geruime tijd afgesloten. In verband met die afsluiting is er een tijdelijke verbindingsweg gemaakt vanaf de tijdelijke Emplacementeweg met de E-straat. Vlakbij de E-straat komt daar ook nog een fietspad bij. Al wekenlang geen verlichting en geen tijdelijke belijning. Tijdelijke verkeersmaatregelen zijn gebrekkig. En zeker door ontbreken van tijdelijke verlichting is situatie gevaarlijk voor met name fietsers en voetgangers. Het zou leuk zijn als de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt voor een verkeersveilige situatie. Indien gewenst kan ik u foto's sturen.

Team Inrichting Openbare Ruimte

22.11.2017 om 20:37

Beste Tim, Vanuit het project Spoorzone wordt enkel de aansluiting van de Abtswoudseweg op de Engelsestraat heringericht. Dit kruispunt is naar verwachting medio februari helemaal gereed. De Abtswoudseweg zelf wordt heringericht als fietsstraat door KWS in opdracht van de Gemeente Delft. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting rond maart/april 2018 helemaal gereed.

Tim

31.10.2017 om 10:54

Wanneer zou de abtswoudseweg op nieuw bestraat zijn?


Uw e-mailadres wordt niet getoond op de website