Verklaring gegevensbescherming en Algemene inkoopvoorwaarden

Voor het gebruik van deze website en de verwerking van persoonsgegevens hanteert OBS de Verklaring Gegevensbescherming van Gemeente Delft. Voor al haar opdrachten hanteert OBS de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Delft, zoals geldend per 15 april 2015, tenzij partijen schriftelijk een afwijkende afspraak hebben gemaakt. Deze Inkoopvoorwaarden zijn gebaseerd op een model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)”. Bekijk/download voorwaarden