Artikel in De Ingenieur: Risico's beter doorgronden

06.10.2015

Waarom verzakten bij de bouw van de Noord/Zuidlijn de wevershuisjes aan de Vijzelgracht wel, en het oude station niet bij de aanleg van de spoortunnel in Delft? 'Omdat we veel beter geleerd hebben om te gaan met de risico's van bouwen in de ondergrond.'