Damwandtechniek

Sommige plekken van het tunneltracé lenen zich niet voor het aanleggen van diepwanden, zoals bij de tunnelmonden. En door open water bijvoorbeeld, zoals bij het Bolwerk. Op die plekken wordt de damwandtechniek gebruikt.

Ook het zuidgedeelte van de tunnel, tussen de Prinses Irenetunnel en de tunnelmond bij Prysmian, wordt gebouwd met damwanden. In dit zuidgedeelte is gekozen voor damwanden omdat in de Engelsestraat de kwaliteit van de gebouwen hoog is en de afstand tot de bebouwing relatief groot. Ook is het uitvoeren van diepwanden zo dicht langs het spoor door de langzame uitvoeringsmethode niet mogelijk. Met damwanden wordt twee keer sneller gebouwd dan met diepwanden. Om deze redenen is hier gekozen voor damwanden, die weliswaar meer geluidsoverlast veroorzaken bij het aanbrengen, maar waarvan de overlast van veel kortere duur is.

De damwandtechniek betekent dat panelen naast elkaar de grond in worden getrild of geduwd. Deze panelen vormen de wanden van de bouwkuip. In de bouwkuip wordt de tunnel gebouwd, in bekistingen wordt beton gestort. Het dak wordt daar als laatste geplaatst, waardoor tijdens de bouw ‘klassieke’ open bouwkuipen ontstaan. Als de werkzaamheden gereed zijn, worden de damwanden weer weggehaald.


Voorbeeld van een damwandstelling

De damwanden die hier worden gebruikt zijn ongeveer 25 meter lang.

Hoe worden damwanden in de grond aangebracht?

Een damwand wordt in de grond gebracht door heien, trillen of drukken. In Delft is gekozen voor trillen.

Trillen
Trillen is een heimethode waarbij een trilblok de damwand in trilling brengt. Hierdoor verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en de plank zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht de grond in.

De voordelen van trillen zijn:
- de grote snelheid waarmee de damwand kan worden ingebracht
- bij trillen vervloeit de grond, waardoor de kans op ‘uit het slot lopen’ geringer is
- de mogelijkheid om tijdens het trillen correcties uit te voeren, waardoor een grote nauwkeurigheid kan worden bereikt
- door de snelheid is de hinder voor de omgeving van kortere duur.

Het nadeel van trillen is dat deze methode geluidsoverlast met zich meebrengt.

Drukken
Bij drukken wordt de damwand onder grote druk de grond in geduwd. Het is een methode die redelijk stil is en geen trillingen veroorzaakt. Deze methode is niet geschikt voor damwanden met de lengte zoals die ter hoogte van de Engelsestraat moeten worden ingebracht.

 


Aanbrengen damwand

Foto's: Jopie van der Stap