Diepwandtechniek

Het gedeelte van de spoortunnel dat gebouwd wordt met diepwanden, wordt gebouwd met de wanden-dakmethode. Dit betekent dat eerst de wanden van de tunnel worden gemaakt en vervolgens het dak aangebracht.

Bouwen van geleidewanden
Diepwandstellingen graven sleuven op de plek waar de diepwanden moeten komen. Om de graafkop van de graafmachine precies op de juiste plaats te kunnen laten graven, worden geleidewanden gebouwd. Deze tijdelijke betonnen muurtjes staan ongeveer 1 meter uit elkaar. De graafkop wordt door deze muurtjes geleid.


Bouwen geleidewand

Graven van een sleuf
De graafkop graaft tussen de geleidewanden een sleuf tussen de 3.80 en 7,50 meter breed. Deze sleuven zijn ongeveer 24 meter diep. Tijdens het graven wordt de sleuf gevuld met een mengsel van bentoniet en water. Deze vloeistof zorgt voor stabiliteit en voorkomt dat de sleuf instort. Bentoniet is een in de natuur voorkomende kleisoort met hele kleine deeltjes. Spatschermen moeten voorkomen dat modder op de stoep terecht komt.


Sleuf graven

Wapeningskorf aanbrengen
Vervolgens wordt een wapeningskorf ingehangen. Een wapeningskorf is noodzakelijk om een diepwand stevig te maken en heeft de lengte van een diepwand (ongeveer 24 meter). Een kraan hijst de wapeningskorf omhoog en deze wordt heel langzaam in de sleuf gelaten. Het inhijsen en weer laten zakken van de wapeningskorf duurt tussen 15 en 30 minuten.


Aanbrengen wapeningskorf

Beton storten
Het storten van het beton duurt een paar uur en kan tussendoor niet gestopt worden. Het beton wordt met een lange buis onder in de sleuf aangebracht en 'duwt' het bentoniet aan de bovenkant uit de sleuf. Het bentoniet wordt opgevangen en met leidingen afgevoerd naar één van de bentonietcentrales. Daar wordt het geschikt gemaakt voor hergebruik. Het graven en storten van elk paneel neemt een aantal dagen in beslag.


Beton storten

Kwaliteitscontrole beton
De kwaliteit van het betonmengsel is heel erg belangrijk. Om die reden wordt het mengsel van elke betonwagen gecontroleerd. Van iedere betonwagen wordt een monster genomen, die in een soort trechter wordt gestort.  Vervolgens wordt de trechter omhoog getild en het uitvloeien van het mengsel gemeten. De controleur van de diepwand kijkt samen met de controleur van het betonmengsel of het mengsel kwalitatief in orde is. Dit wordt geregistreerd. Zijn zij niet tevreden, dan wordt contact gezocht met de betoncentrale en wordt het mengsel aangepast.


Kwaliteitscontrole beton

Op onderstaande tekeningen ziet u de verschillende stappen die nodig zijn om de diepwanden en het tunneldak te plaatsen. Klik op de afbeeldingen voor een grotere weergave.Elke diepwandstelling wordt geassisteerd door een hulpkraan. In totaal worden 5 diepwandstellingen gebruikt: twee op de Phoenixstraat en drie in het stationsgebied. Het zijn enorme graafmachines, die met één schep ongeveer 20 kruiwagens grond kunnen verzetten. Deze grond wordt afgevoerd in vrachtwagens, die zich grotendeels over het bouwterrein zullen verplaatsen. Vanaf het bouwterrein rijden zij een van tevoren vastgelegde route naar de A13 en de Kruithuisweg. De route van het bouwverkeer kunt u binnenkort op deze site zien.

Aanbrengen dak en ontgraven tunnel
Als de diepwanden klaar zijn, wordt het dak aangebracht. Daarna wordt de tunnel onder het dak ontgraven. Na het aanbrengen van de vloer en de middenwand is het dak gereed voor volledige belasting. De vloer van de tunnel wordt aangebracht op een diepte van zo’n -10 NAP. Behalve voor de spoortunnel, wordt de wanden-dakmethode ook gebruikt voor het bouwen van het ondergrondse station, fietsenstalling en de parkeergarage Spoorsingel.  

Tekeningen: Jam visueel denken

Zie ook

Factsheet Diepwanden

Het werken met diepwanden is gunstig voor Delft omdat met deze methode geluid en trillingen minder zijn. Diepwanden worden gegraven en dat gaat gepaard met weinig trillingen. Hierdoor is de kans op bouwschade door trillingen klein. Het is een zeer veilige bouwmethode.