Hoe de spoorzone veilig blijft

Tot in 2018 wordt gewerkt aan de openbare ruimte van de spoorzone. Dat gaat gepaard met de nodige wegwijzers, verkeersborden, markeringen en afzettingen. Na weer een verandering in de situatie is het soms even wennen en dus blijft voorzichtigheid geboden. Een nieuwe campagne helpt iedereen de juiste weg te vinden.
 
‘Dit project wordt wel eens vergeleken met een openhartoperatie’, vertelt omgevingsmanager Francis Nauman van Spoorzone Delft. ‘In een groot gebied middenin de stad wordt continu gewerkt aan vernieuwing. Op verschillende plekken tegelijk.  ‘We balanceren steeds tussen het werk zorgvuldig maar zo vlot als mogelijk uitvoeren en de omgeving voor iedereen bereikbaar houden. Een ongeluk zit soms in een klein hoekje en dat willen we natuurlijk voorkomen.’ 
 
In de smiezen
Wat werkt? Extra borden, wegwijzers of belijning? Tijdelijk een verkeersregelaar? ‘Het gaat erom de samenhang tussen ingrepen, verkeersstromen en gedrag in de smiezen te hebben’, legt adviseur Frans van Kogelenberg uit. ‘Dan kun je beoordelen of er op een plek wellicht problemen gaan ontstaan.’ Spoorzone Delft heeft een AdviesTeam Integrale Veiligheid (ATIV) gevormd om inzichten, inspanningen en investeringen af te stemmen en te bundelen. ‘Dit team zorgt voor samenhang en ziet erop toe dat de verschillende partijen met elkaar het gebied veilig houden.’ Het team heeft al enkele keren aan de bel getrokken. Zo zou de containerbrug naast de Zuidwal worden opgeheven. Voetgangers en fietsers zouden dan één smalle strook moeten delen. ‘Dat vonden we niet wenselijk.’ De brug bleef en met de aannemer is naar een andere oplossing gezocht.
 
Kortste route
Het team houdt aan de hand van reacties van verkeersdeelnemers en regelmatige schouwen de vinger aan de pols want de dagelijkse praktijk blijkt weerbarstig. Sommige fietsers en voetgangers negeren de signalering en kiezen de kortste route, vertelt Nauman. ‘Zo hebben we langs de Zuidwal uiteindelijk maar een betonnen barrière geplaatst om te voorkomen dat men ter hoogte van de Kethelstraat een gevaarlijke oversteek maakt naar de Westvest.’ Daar staat tegenover dat automobilisten en fietsers die het gebied betreden door de bank genomen extra alert zijn. ‘Volgens de politie zijn er in de spoorzone tijdens het project minder verkeersongevallen dan ervoor. Men let gelukkig goed op.’
 
Kampveldweg
Dit neemt niet weg dat met name gedurende de ochtend- en avondspits de verkeerssituatie op sommige plekken weleens als onveilig wordt ervaren. Zoals toen door werkzaamheden op de Kampveldweg de verkeerslichten kwamen te vervallen. Nauman knikt. ‘Daar was van tevoren goed over nagedacht maar naar aanleiding van verschillende reacties hebben wij de situatie opnieuw bekeken.’ Door oude belijning te verwijderen en de opstelplek voor fietsers iets op te schuiven werd het probleem opgelost. 
 
Campagne
Spoorzone Delft vestigt intussen de aandacht op de veranderende situaties en probeert een zetje in de goede richting te geven met de campagne Volg de veilige route – veiliger voor iedereen. ‘Op een speelse manier schroeven we de komende tijd de signalering en de voorlichting verder op’, vertelt communicatieadviseur Irene van Oudenniel. Zowel op straat als via de website en nieuwsbrieven wordt het belang van veilig gedrag nog eens onderstreept met beeld en tekst. ‘We hebben een herkenbaar symbool bedacht: een teckel met rode markering.’ Het langwerpige hondje fungeert tevens als richtingaanwijzer. ‘Met deze campagne willen we begrip kweken voor de werkzaamheden en de omleidingen die daar onvermijdelijk bij horen. Laten we het samen veilig houden, is de boodschap, ook in de laatste fasen van het project.’