Bewonersinitiatieven

Het Spoorzonegebied strekt zich uit over 4 wijken in Delft. Binnen deze wijken zijn diverse bewonersinitiatieven en buurtverenigingen te vinden. Maar ook buiten de Spoorzone zijn er inwoners van Delft, studenten aan de TU en belangenorganisaties die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen binnen de Spoorzone. Hieronder vindt u een korte omschrijving van deze initiatieven.

Werkplaats Spoorzone Delft
Werkplaats spoorzone Delft, kortweg WeSD, is een burgerinitiatief. In deze vereniging hebben zich diverse organisaties en particulieren verenigd om gezamenlijk  activiteiten te organiseren op een breed vlak van welzijn, cultuur, educatie, enzovoort.

Bewoners Overleggroep Spoorlijn/Delft
De vereniging Bewoners Overleggroep Spoorlijn/Delft (BOS/D) behartigt de belangen van Delftenaren die wonen in de Spoorzone.

Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
De bewoners in wijk Olofsbuurt-Westerkwartier  worden vertegenwoordigd in de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOWD). 

Delftse Modelbouw Vereniging
De Delftse Modelbouw Vereniging is een jonge en dynamische vereniging waarvan de leden zich met modelspoorbouwen bezighouden.

Belangenvereniging Zuidpoort
De Belangenvereniging Zuidpoort komt op voor de belangen van haar leden in het Zuidpoortgebied, zoals aangesloten verenigingen, individuen, bedrijven en winkeliers.

Buurtvereniging Delftzicht
In de wijk Delftzicht organiseert de Buurtvereniging Delftzicht regelmatig activiteiten. De buurtvereniging en Spoorzone Delft hebben regelmatig overleg om vragen en issues in Delftzicht te bespreken.

De Koestalling
De buurtvereniging Koestalling is niet alleen een buurtvereniging voor de bewoners in en rondom de Dirklangestraat, maar ook een fietsstalling.