Platform Spoor

Voor overleg met betrokken bewoners en organisaties heeft de gemeente in 1999 het Platform Spoor in het leven geroepen. De bijeenkomsten zijn bedoeld om deelnemers te informeren over de voortgang, discussiepunten te bespreken en besluiten vooraf te toetsen. Lees meer over de rol van Platform Spoor.

Samenstelling
In het Platform Spoor zijn bijna meerdere groeperingen en organisaties vertegenwoordigd. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van bewoners- en belangenorganisaties.

Plenair overleg
Eens per kwartaal vindt plenair overleg plaats. Tussendoor vindt overleg plaats over verschillende thema's, waarbij de samenstelling van de groep afhangt van het onderwerp.