Bolwerk/Binnenwatersloot

De toekomstige spoortunnel kruist een belangrijke doorgaande vaarroute: de Westsingel ter hoogte van het Bolwerk. Om de tunnel door het water te kunnen bouwen, is de Westsingel gedurende langere tijd afgesloten.

In de uiteindelijke situatie wordt het Bolwerk weer in ere hersteld. Het eiland dat er ooit was, wordt teruggebracht en is via bruggen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Het wordt een mooie plek om te verblijven met zicht op de oude binnenstad.

Het Bolwerk is tevens het diepste punt van de tunnel. Daardoor is hier een waterkelder noodzakelijk om water uit de tunnel (bijvoorbeeld regenwater) op te vangen en af te voeren. De twee tunnelbuizen zijn op deze locatie tegelijkertijd gebouwd met behulp van de damwandtechniek.

Bolkbrug

De Bolkbrug wordt verbreed om in de toekomstige inrichting van de openbare ruimte een vrijliggend fietspad te realiseren.

Werkzaamheden die op deze locatie tot nu toe zijn uitgevoerd:

  • Kabels en leidingen zijn verlegd.
  • Archeologen hebben onderzoek gedaan naar resten in de ondergrond.
  • De Westsingel en de Buitenwatersloot zijn afgedamd en een pompleiding is aangebracht om een waterverbinding te kunnen houden tussen de Westsingel en de Buitenwatersloot. Als water aan de ene zijde te hoog staat, wordt het naar de andere zijde van de afsluiting gepompt.
  • De Westsingel en een stukje Buitenwatersloot zijn gedempt, het baggerslib is weggeghaald en de kademuren zijn afgebroken.
  • De bouwkuip is gemaakt van damwanden.
  • De bouwkuip is stapje voor stapje ontgraven.
  • De tunnelvloer, de wanden en het dak zijn gebouwd.

 

 

 

 

Zie ook

Achtergrondartikel over de werkzaamheden ter plaatse van het Bolwerk en afsluiten van de Westsingel om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Achtergrondinformatie over de aangepaste verkeerssituatie op de kruising van het Bolwerk met de Binnenwatersloot om ruimte te creeëren voor de bouwput.

Achtergrondartikel over de historie van het bruggenhoofd tussen de Houttuinen en het Bolwerk.

Op maandagavond 1 oktober 2012 zijn direct omwonenden van het bouwterrein ter hoogte van de Binnenwatersloot en het begin van de Westvest geïnformeerd over de stand van zaken en de werkzaamheden in de nabije toekomst.