Coenderstraat

In de Coenderstraat zelf worden pas op langere termijn werkzaamheden uitgevoerd. Als de treinen in 2015 ondergronds rijden, wordt het huidige spoor(viaduct) gesloopt en de resterende 20% van het stadskantoor gebouwd. Hierna wordt de openbare ruimte definitief ingericht.

Net als aan de Spoorsingel wordt in de Coenderstraat pas gebouwd als de oostelijke tunnelbuis gereed is en het huidige spoorviaduct gesloopt kan worden. Doordat de bouw van de tunnel, het ondergronds station en het stadskantoor in het stationsgebied zo dichtbij de Coenderstraat plaatsvindt, ondervindt de Coenderstraat hinder van de bouwwerkzaamheden.

De Coenderstraat is voor de start van de werkzaamheden eenrichtingsverkeer geworden, omdat het busstation en de taxistandplaatsen naar de achterzijde van het station zijn verplaatst.


Werkzaamheden die op deze locatie hebben plaatsgevonden:

  • Het verplaatsen van het busstation en het verleggen van kabels en leidingen heeft plaatsgevonden aan de achterzijde van het station.
  • De betaalde fietsenstalling is verplaatst naar de oude Van Gend en Loos loods. Deze is door kunstenaars Delfts Blauw geschilderd.
  • De werkzaamheden in het noordelijk gedeelte van het stationsgebied (voormalige Houttuinen), zoals het slopen van de blauwe panden of het trillen van damwanden, zijn weliswaar aan de andere zijde van het spoor maar kunnen overlast veroorzaken. Naar verwachting wordt er in 2013 met de bovengrondse bouw van de stationshal en het stadskantoor gestart. Als in 2015 de treinen ondergronds rijden, wordt het huidige spoor(viaduct) gesloopt.

 

 

 

Zie ook

Achtergrondinformatie over de planning en werkzaamheden in het stationsgebied.