Fietsparkeren bij het station vanaf 28 januari

Vanaf 28 januari verandert het fietsparkeren in de omgeving van het station. Lees meer over de nieuwe mogelijkheden om uw fiets te stallen.

Vanaf 28 januari verandert het fietsparkeren in de omgeving van station Delft, ter voorbereiding op de ingebruikname van het nieuwe station. Dat gebeurt in fases, waarbij de stallingen aan de achterzijde verdwijnen en de nieuwe stallingen aan de voorzijde van het station in gebruik worden genomen. Er komt een ondergrondse fietsenstalling met 5.000 plaatsen, waar vandaan directe toegang is tot het nieuwe ondergrondse station. Daarnaast wordt de huidige bovengrondse stalling uitgebreid met 1.400 plaatsen, waarmee er in totaal straks ruim 8.700 fietsparkeerplaatsen zijn bij het station. Hiermee wordt de stallingsruimte flink uitgebreid want nu zijn er 7.300 fietsparkeerplaatsen.


Aanleg fietspaden, voetpaden en rijbanen
Ter voorbereiding op de ingebruikname van het nieuwe station per 28 februari, wordt een klein deel van de fietsparkeerplaatsen aan de achterzijde opgeheven. Dat is nodig om fietspaden, voetpaden en rijbanen voor auto’s en taxi’s aan te kunnen leggen zodat het station straks goed bereikbaar is. Fietsenstallingen die worden opgeheven worden aangeduid met borden op de locatie.


De nieuwe ondergrondse fietsenstalling
De nieuwe ondergrondse fietsenstalling biedt plek aan 5.000 fietsen en er is 24 uur per dag toezicht. Het stallen is gratis en er geldt een maximale stallingsduur van 14 dagen.  Er is geen afgesloten/bewaakt gedeelte. In de toekomst is er ook een doorgaande fietsroute tussen het Westerkwartier en het centrum.

Tunnel Laantje van Mater
Vanaf 15 februari is ook de tunnel bij het Laantje van Mater open, om van de Coendersstraat naar het busplein en het station te komen.

De veranderingen op een rij

Veranderingen per 28 januari
- Opheffing fietsenstalling rondom bomen in Coendersstraat (150 plaatsen)
- Opheffing 160 plaatsen van de huidige bovengrondse stalling binnenstadzijde, om hier de doorsteek te kunnen maken naar de uitbreiding van de bovengrondse fietsenstalling

Veranderingen per 14 februari
- Opening extra bovengrondse fietsenstalling (1.400 plaatsen), naast de huidige bovengrondse fietsenstalling.
- Opheffing fietsenstalling Coendersstraat (laag gelegen deel) (200 plaatsen)
- Opheffing deel fietsenstalling richting het busplein/Nijverheidsplein (160 plaatsen)

Veranderingen per 28 februari
- Opening nieuwe ondergrondse fietsenstalling (5.000 plaatsen)
- Opheffing alle fietsenstallingen rond het oude busplein aan de achterzijde (1.000 plaatsen)
- Opheffing fietsenstallingen ter hoogte van taxistandplaats (950 plaatsen)
- Opheffing bewaakte fietsenstalling Van Gend&Loos loods.

Datum nader te bepalen
De fietsenstalling aan de noordzijde van de Van Gend&Loos loods, blijft voorlopig gehandhaafd, naar verwachting tot mei dit jaar.


Bereikbaarheid extra bovengrondse fietsenstalling
De extra bovengrondse fietsenstalling komt naast de huidige bovengrondse fietsenstalling en is bereikbaar via de oversteek bij de stoplichten op de Westvest, net als de huidige route naar de fietsenstalling. Vanaf 28 februari is deze stalling ook bereikbaar vanaf het nieuwe fietspad dat loopt vanaf de Westvest - oversteek bij Bolwerkeiland - langs het water en de ondergrondse fietsenstalling.

Bereikbaarheid nieuwe ondergrondse fietsenstalling
De nieuwe ondergrondse fietsenstalling is bereikbaar vanaf het nieuwe fietspad dat loopt vanaf de Westvest - oversteek bij Bolwerkeiland - langs het water. Eventueel is de stalling ook te bereiken vanaf de huidige oversteek bij de verkeerslichten op de Westvest, echter hier is een hoogteverschil dat met een klein trappetje wordt overbrugd. Hier kan de fiets dan aan de hand worden meegenomen. Vanaf de Coendersstraat is de stalling te bereiken via het nieuwe fietspad langs het Bolwerkeiland, waarna het nieuwe fietspad kan worden vervolgd langs het water richting de ingang van de stalling.

Fiets weg?
Fietsen die niet op tijd worden weggehaald of niet goed worden geparkeerd, worden verwijderd. Is uw fiets weg? Kijk dan op de website van het Fietsdepot Haaglanden: www.fietsdepothaaglanden.nl. Bel voor meer informatie 14015.