Molen De Roos

Molen De Roos is een belangrijke blikvanger in Delft. Het monument dateert uit 1679 en ligt precies in het nieuwe spoortracé. Vanwege de monumentale status moet het molencomplex in tact blijven. Spoorzone Delft heeft er daarom voor gekozen om het gebouw op de tunnel te herfunderen. Hiertoe heeft het molencomplex eerst een tijdelijke paalfundering gekregen, verbonden aan een betonnen plaat. Vervolgens is molen De Roos een meter opgevijzeld om de tunnelbouw onder de molen mogelijk te maken. Toen het tunneldak gereed was, is de molen hierop afgelaten.
 

Werkzaamheden die zijn uitgevoerd:

  • De molen is verstevigd en de molen en de bijgebouwen hebben een nieuwe fundering gekregen.
  • Er is een betonnen plaat onder gestort.
  • De wieken zijn verwijderd.
  • Een deel van de omloop is tijdelijk verwijderd om de diepwanden aan de oostzijde te kunnen bouwen; de diepwanden liggen zo dicht tegen de molen aan dat de omloop in de weg stond van de diepwandmachine.
  • De diepwanden in de nabijheid van de molen zijn gemaakt.
  • De molen is opgevijzeld, waarna er onder molen gewerkt is aan de tunnelwanden en het tunneldak.
  • De molen is op het tunneldak neergelaten.
Zie ook

Weblog over de speciale fundering voor Molen de Roos.

Een artikel over het verleden van de molen.

Een film over de ontmanteling van de molen.