Phoenixstraat

De Phoenixstraat ligt geheel in het hart van de spoorzone en exact op de locatie van de oostelijke tunnelbuis. Hier hebben veel werkzaamheden plaatsgevonden.

Allereerst zijn kabels en leidingen verlegd en daarna de trambaan. Deze voorbereidende werkzaamheden waren nodig om ruimte te maken voor het bouwterrein. Vervolgens is met diepwanden en de wanden-dakmethode de oostelijke tunnelbuis gebouwd. Vervolgens is op het dak van de oostbuis de trambaan geplaatst.

Verplaatsing Bagijnetoren

Net als molen De Roos staat de Bagijnetoren op het tracé van de spoortunnel. Voordat de tunnel hier kon worden gebouwd, is de Bagijnetoren een stukje verplaatst richting de huizen op de Phoenixstraat, en tijdelijk neergezet ter hoogte van nummer 88.

Op woensdag 9 februari 2011 is de toren verplaatst. Vervolgens zijn de diepwanden en het tunneldak gebouwd op de oorspronkelijke locatie. En op 13 juli 2011 is de Bagijnetoren weer op z'n oude plek teruggezet, maar nu bovenop de  spoortunnel.  Klik  hier voor meer informatie over het verplaatsen van de Bagijnetoren.

Zie de Flickr fotostream: bouwen van diepwanden om in foto’s een meer gedetailleerde uitleg van de werkzaamheden te krijgen.

 

Zie ook

Achtergrondinformatie over de veranderingen in de Phoenixstraat om ruimte te maken voor het bouwterrein.

Toelichting over het gebruik van diepwanden.

Achtergrondinformatie over de historie van de Bagijnetoren. Klik bij populair onderwerp op historie om meerdere artikelen over diverse monumenten in de Spoorzone te lezen.