Spoorsingel

De Spoorsingel ligt in het hart van de spoorzone. Hier wordt vanaf 2015 de westelijke tunnelbuis en de parkeergarage Spoorsingel gebouwd. Deze bouwwerkzaamheden kunnen pas starten als de treinen onder de grond rijden en het huidige spoorviaduct gesloopt is.

In 2014 starten de voorbereidende werkzaamheden om deze bouwwerkzaamheden mogelijk te maken. De riolering wordt aangepast en kabels en leidingen worden verplaatst en vernieuwd. Voorafgaand aan deze werkzaamheden worden mantelbuizen aangebracht. Mantelbuizen zijn holle buizen, bestemd voor de doorvoer van kabels en leidingen.

Werkzaamheden die tot nu toe zijn uitgevoerd:

  • Verleggen van kabels en leidingen
  • Bomen zijn gekapt om de monitoring van de panden mogelijk te maken.
  • Tweede fase verleggen kabels en leidingen  start in 2014.