Stationsgebied

Het huidige stationsgebied wordt in 2015 het nieuwe vervoersknooppunt van Delft. Hier komen alle vormen van openbaar vervoer samen: trein, bus en tram. Er wordt nu gebouwd aan het ondergrondse station, de ondergrondse fietsenstalling met ruimte voor ruim 5.000 fietsen, en het nieuwe stadskantoor met stationshal.

Ondergronds station

De twee buizen van de spoortunnel en het ondergrondse station zijn met diepwanden gebouwd. Zie de Flickr fotostream: bouwen van diepwanden om in beeld een gedetailleerdere uitleg van de werkwijze te krijgen. Inmiddels vordert de inrichting van de oostelijke tunnelbuis en de afbouw van het station gestaag. De sporen zijn gelegd en de bovenleiding is geplaatst. Zomer 2014 is de inrichting gereed. Vanaf het najaar volgt een uitvoerige testperiode, waarna de tunnel en het station in gebruik genomen kunnen worden.

Stadskantoor

De bouw van het nieuwe stadskantoor is in juni 2013 gestart. Het stadskantoor wordt voor 80% gebouwd. De overige 20% kan pas gebouwd worden als het spoorviaduct is afgebroken. Het bereiken van het hoogste punt werd op maandag 7 oktober 2013 gevierd. In april 2014 is het gebouw wind- en waterdicht.  Naar verwachting nemen de ambtenaren van de gemeente Delft in 2016 hun intrek in het stadskantoor.

Werkzaamheden die op deze locatie zijn uitgevoerd:

  • De panden aan de Van Leeuwenhoeksingel en de Houttuinen zijn gesloopt.
  • Het busstation, Kiss&Ride, de betaalde fietsenstalling en de taxistandplaatsen zijn in januari 2009 naar de achterzijde van het station verplaatst.
  • Een extra loopbrug is over de sporen gebouwd.
  • Naast het GWK is een extra trap richting perron 1 gebouwd.
  • Aan de zijde van het busstation zijn veel extra fietsparkeerrekken geplaatst.
  • Vanwege de werkzaamheden aan de Constructiebrug is de oude trambaan en de oude Constructiebrug gesloopt.
  • De oude stationsbrug over de Westsingel is gesloopt.
  • De bruggen naar het toekomstige busplein zijn aangelegd.
  • De kademuur aan de buspleinzijde is gerealiseerd.

 

 

 

 

 

 

Zie ook

Uitleg over het gebruik van diepwanden.

Toelichting en beeldmateriaal van het definitief ontwerp van het stadskantoor en de stationshal.

In het stationsgebied komen veel bouwwerkzaamheden samen. Er is een animatie gemaakt om de verschillende stadia in het werk te verduidelijken.