Tijdelijk parkeren in het spoorzonegebied

Op 2 maart is de voorbereiding van de sloop van het viaduct gestart. Vanaf dat moment zijn er hekken geplaatst rondom het viaduct, waardoor de parkeerplaatsen onder het spoorviaduct zijn komen te vervallen. Ook de zogenaamde gedoogplekken aan de zijde van de gevels, dat zijn de plekken die geen witte omlijning hebben, komen te vervallen.

In de wijk worden deze parkeerplaatsen op verschillende plekken gecompenseerd. De voorstellen voor de locaties om te compenseren zijn met de de bewoners, ondernemers en wijkverenigingen uit de wijk besproken tijdens diverse gesprekken en tijdens informatieavonden op 26 en 27 januari jl. Aanwezigen konden tips en opmerkingen geven op de voorgestelde parkeerplaatsen. Lees hier het verslag van alle opmerkingen en tips die zijn gegeven.

Nieuwe locaties
Op dit moment zijn de volgende plaatsen beschikbaar. Veel plaatsen zijn tijdelijke parkeerplaatsen, totdat de nieuwe Spoorsingelgarage in gebruik kan worden genomen begin 2018:
- Phoenixstraat (28 vakken)
- Spoorsingel ter hoogte van de Havenstraat (5 vakken)
- Langsparkeerplaatsen Spoorsingel/gevelzijde (21 plekken)
- Wateringsevest oostzijde (22 vakken)
- Wateringsevest westzijde (12 vakken)
- Westplantsoen/hoek Hugo de Grootstraat (5 vakken)
- Fr. van der Puttestraat (4 vakken)
- Verlengde Singelstraat (1 vak)
- Westplantsoen (34 vakken) tussen de Kappeyne van de Coppellostraat en de Hof van Delftlaan. Hiervoor is een 30km-zone ingesteld en aan beide kanten van de weg is een fietsstrook aangebracht.

DSM-terrein
Over tijdelijk parkeren op het DSM-terrein waren de gemeente en DSM in gesprek. Naar aanleiding hiervan is duidelijk geworden dat dit terrein helaas niet gebruikt kan worden. Spoorzone Delft en de gemeente gaan gezamenlijk kijken naar mogelijke alternatieven, die overigens van beperkte omvang zijn.