Toerit noord

Op het DSM terrein tot aan de Kampveldweg wordt de noordelijke toerit van de tunnel gebouwd. Hier is met damwanden een bouwkuip gebouwd waarbinnen de oostelijke tunnelbuis gerealiseerd is. 

De werkzaamheden zijn onderverdeeld in drie fasen.

1. Verleggen kabels en leidingen en verplaatsen vulpunten. Bouwen nieuw rangeerterrein iets noordelijker dan oude rangeerterrein.

2. Bouwkuip maken met diepwanden en bouw tunnelmond.

3. Verbreden en verdiepen onderdoorgang tussen het westelijk en het oostelijk deel van het DSM terrein.

Als de treinen onder de grond rijden, kan het huidige spoor worden afgebroken en wordt op deze locatie de westelijke tunnelbuis gebouwd.

 

Bereikbaarheid

Op het DSM terrein worden stoffen aangevoerd per trein. Hiervoor is een klein rangeerterrein, oftewel het ‘raccordement’, in gebruik. Dit rangeerterrein is gedurende de werkzaamheden een aantal maanden niet in gebruik. Dit geldt ook voor de onderdoorgang op het DSM terrein die de westzijde met de oostzijde verbindt.

Door de afsluiting van de onderdoorgang kan het verkeer op het DSM terrein niet onder het spoor door. Het verkeer dat normaliter via de onderdoorgang van west naar oost rijdt, maakt dan gebruik van een tijdelijke aanvoerroute via de oostzijde.

 

 

 

Zie ook

Toelichting over het gebruik van damwanden.