Westvest

Op de Westvest komt de spoortunnel tussen het huidige spoor en de Westsingel te liggen. Om de tunnel te kunnen bouwen is aan de Westvest zijde van de Westsingel ook ruimte voor een bouwterrein gemaakt. Hiervoor is een gedeelte van de trambaan  verlegd. De bouw van de tunnel, het ondergronds station en het stadskantoor in het stationsgebied liggen dicht bij de Westvest. Bewoners ondervinden hinder van de bouw.

Niet alleen de bouwwerkzaamheden in het stationsgebied, maar ook de werkzaamheden aan de Constructiebrug en het Bolwerk hebben invloed op de bereikbaarheid van de Westvest. Om ruimte te maken is de trambaan verlegd en rijden auto’s over de trambaan mee. Het fietspad tussen de Binnenwatersloot en de Barbarasteeg is dichter tegen de bebouwing gelegd.

Binnenkort wordt gestart met werkzaamheden aan de kademuur en de toekomstige trambaan.

Werkzaamheden die op deze locatie hebben plaatsgevonden:

  • Kabels en leidingen zijn verlegd.
  • Om ruimte te maken voor het bouwterrein tegen de Westsingel aan is een gedeelte van de trambaan verlegd.
  • Over de Westsingel is een tijdelijke trambrug gebouwd om de keervoorziening voor trams te kunnen maken.