Zuidgebied

 

Het Zuidgebied is het gebied ten zuiden van de Prinses Irenetunnel en ten westen van het huidige spoor. In de toekomst wordt hier een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Tijdens de bouw van de tunnel wordt een groot gedeelte van dit gebied gebruikt voor de opslag van bouwmaterialen.

Nijverheidsplein als vervangend parkeerterrein
In het Zuidgebied zijn panden gesloopt en is het terrein bouwrijp gemaakt. In een groot gedeelte van het gebied wordt niet gewerkt, maar gedurende de bouw van de tunnel wordt het als opslag gebruikt. Op het Nijverheidsplein is een parkeerterrein aangelegd als vervangend parkeren voor vervallen parkeerplaatsen binnen de spoorzone.

Gebiedsontwikkeling Nieuw Delft
Vanaf 2014 worden de eerste terreinen opgeleverd voor de gebiedsontwikkeling. De intentie is om de terreinen waar niet direct vastgoed op wordt gerealiseerd, een tijdelijke bestemming toe te wijzen die de sfeer uitstraalt die in de toekomstige gebiedsontwikkeling wordt nagestreefd.