Nieuw Delft: nieuwe wijk volop in ontwikkeling

In het spoorzonegebied komt de nieuwe wijk Nieuw Delft. Een eigentijdse, aantrekkelijk, levendige Delftse wijk in het hart van Delft direct gelegen aan de historische binnenstad...

Tijdelijke gebiedsontwikkeling

Omdat de definitieve ontwikkeling van het gebied niet overal direct kan starten, is het van groot belang om op sommige kavels een tijdelijk initiatief te huisvesten. Hiermee kan...

Programma

Met ‘het programma’ bedoelen we de mix van woningen, kantoren, horeca, winkels en dergelijke. In het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan - en dus in het huidige bestemmingspl...

Klankbordgroep gebiedsontwikkeling

Delft wil de nieuwe wijk samen met Delftenaren vormgeven. Daarom is onder andere een klankbordgroep voor de gebiedsontwikkeling van Spoorzone Delft in het leven geroepen. In okt...

Wonen en ondernemen in Nieuw Delft

Lijkt het u aantrekkelijk om in Nieuw Delft te gaan wonen? Dan kunt u zich inschrijven als belangstellende. Heeft u ideëen om te gaan ondernemen in Nieuw Delft? Wilt u de ...

Marktpartijen

In 2015 gaat in Nieuw Delft – de Coendersbuurt - de eerste schop de grond in. Nieuw Delft biedt hier geeft hier ook kavels uit voor particulier opdrachtgeverschap. Particuliere ...