Klankbordgroep gebiedsontwikkeling

Delft wil de nieuwe wijk samen met Delftenaren vormgeven. Daarom is onder andere een klankbordgroep voor de gebiedsontwikkeling van Spoorzone Delft in het leven geroepen. In oktober 2012 is de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar gekomen. Tien geïnteresseerde en betrokken Delftenaren geven de komende jaren hun visie op - en advies over de plannen voor de nieuwe wijk die in Spoorzone Delft gebouwd gaat worden. Het gaat om Agnes Franzen, Gé Kleyweg, Jan Pesman, Kees Ruygrok, Peter Jonquière, Marijke Faber, Erik Go, Peter Verschuren, Andy van den Dobbelsteen en Angelique Mergler. 

De leden van de klankbordgroep
In het voorjaar van 2012 zijn mensen gevraagd (via deze site en advertenties in de lokale kranten) om een motivatie en CV op te sturen als ze interesse hadden om in de klankbordgroep zitting te nemen. Tijdens de zomer hebben selectiegesprekken plaatsgevonden. Een keuze is gemaakt op basis van hun motivatie en of ze voldeden aan een vooraf opgesteld profiel. Ook is gekeken of binnen de groep als geheel de noodzakelijke kennis aanwezig is en competenties gewaarborgd zijn. De groep is een weerspiegeling van personen op het gebied van cultuur, duurzaamheid, wetenschap, techniek, ondernemerschap, onderwijs en sociale cohesie.

Waarom een klankbordgroep?
Afhankelijk van de onderwerpen komt de klankbordgroep 3 à 4 keer per jaar bij elkaar. Ze denken en praten mee over de inrichting, over de ontwikkeling, haalbaarheid van plannen, keuzes, fasering, woonklimaat, karakter en sfeer. Over de relatie met de binnenstad en de regio. Zo bouwt de klankbordgroep mee aan de nieuwe wijk die het oude in Delft verbindt met de toekomst. Namens de gemeente en Spoorzone Delft zijn Wytze Patijn (stadsbouwmeester) en Ad Alderliesten (manager gebiedsontwikkeling Spoorzone Delft) aanwezig bij de bijeenkomsten van de klankbordgroep.

Spelregels
Tijdens de eerste bijeenkomst in oktober zijn enkele spelregels afgesproken:
-          De klankbordgroep is een adviserend orgaan en stelt gezamenlijk een advies op aan het bestuur
-          Elk klankbordgroep lid zit op persoonlijke titel in de klankbordgroep en is geen vertegenwoordiger van een organisatie of belangenvereniging
-          Het verslag van de klankbordgroep wordt aan het college gestuurd. Terugkoppeling vanuit de wethouder vindt schriftelijk plaats.
-          Een lid van de klankbordgroep trekt zich terug uit de klankbordgroep als belangenverstrengeling optreedt

 

 

Zie ook