Marktpartijen

In 2015 gaat in Nieuw Delft – de Coendersbuurt - de eerste schop de grond in. Nieuw Delft biedt hier geeft hier ook kavels uit voor particulier opdrachtgeverschap. Particuliere opdrachtgevers hebben grote interesse in nieuwe bouw- en woonmogelijkheden, zo blijkt uit een eerste peiling onder woongeïnteresseerden voor Nieuw Delft. Dit varieert van duurzame woonoplossingen, woon-werk combinaties, nieuwbouwcasco woning tot het delen van voorzieningen in de buurt. Voor de ontwikkelopgave voor particulier opdrachtgevers is het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) op zoek naar architecten die onderscheidende en prikkelende woonconcepten bieden die toegesneden zijn op Nieuw Delft en particulieren helpt hun ‘droom’ te verwezenlijken.

Uniek marktpodium
Nieuw Delft bouwt aan een uniek marktpodium waar vraag en aanbod elkaar gaan ontmoeten, inspireren en prikkelen. De wens van de klant staat centraal, is leidend en het aanbod van architecten, ontwikkelaars en andere partijen is daarin volgend.  Begin maart 2014 krijgt dit ‘unieke marktpodium’ gestalte in een Delftse manifestatie. De woonwens van de klant staat centraal en aanbieders krijgen op deze manifestatie een podium om hun Nieuw Delftse- woonconcept te presenteren en te toetsen bij particuliere opdrachtgevers.

Ontwikkelopgave Nieuw Delft
In totaal komen er circa 800 nieuwe woningen in Nieuw Delft, verdeeld over drie nieuwe woonbuurten. Voor 1/3 deel ligt deze ontwikkelopgave bij Ballast Nedam. Het overige deel wordt ingevuld door andere marktpartijen of investerende eindgebruikers. Er is veel ruimte voor eigen invulling door toekomstige bewoners, marktpartijen en bedrijven die in Nieuw Delft aan de slag willen. In deze marktgerichte benadering voor particulier opdrachtgeverschap zijn twee sporen opgezet:
1. Particulieren kunnen losse bouwkavels kopen.
2. Particulieren kunnen kiezen voor particulier opdrachtgeverschap met bijpassende begeleiding.

Voor deze twee sporen selecteert OBS partijen die in staat zijn voor de toekomstige Coendersbuurt een onderscheidend en prikkelend aanbod aan woonconsumenten te bieden: van ideeënfase tot een concreet en haalbaar plan. De woonconsument bepaalt daarbij zelf of hij begeleiding wenst bij zijn opdrachtgeversrol. Partijen die in deze begeleidende rol geïnteresseerd zijn worden op een ander moment benaderd.

Meer planinformatie:
- Plankaart Nieuw Delft (pdf)
Integraal Ontwikkelingsplan Nieuw Delft (inclusief Coenderbuurt) (pdf)

Aanmelden gebeurt door het aanmeldingsformulier en de onderstaande bescheiden - bij voorkeur per mail - te sturen naar: Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV
t.a.v. Mevrouw T. van Starrenburg
Barbarasteeg 2
2611 BM Delft
tvstarrenburg@delft.nl
o.v.v. Aanmelding ‘Selectie architectenselectie particulier opdrachtgever 'Nieuw Delft’ 

Toegevoegde bescheiden bestaan uit:
- Ingevuld aanmeldingsformulier (pdf) 
- Minimaal 1 en maximaal 2 referentie(s), door uw organisatie gerealiseerd en zoveel mogelijk van toepassing op de actuele vraagstelling. De referentie bestaat uit ontwerp (beeld), toelichting op uw aanpak (focus op klantproces) en prijsstelling. Elke referentie beslaat maximaal 2 A4 (bij tekst niet kleiner dan letterformaat 10). 

Eerste selectie voor Coendersbuurt
Na 12 januari maakt OBS binnen circa één week een eerste selectie uit de aanmeldingen. Vervolgens ontvangen maximaal 25 geselecteerde partijen een uitnodiging, waarin wordt verzocht een aanbod te maken voor de Coendersbuurt. In de uitnodiging zal tevens nadere informatie over de exacte vraagstelling zijn opgenomen. De selectie voor de andere wijken in het plangebied, zoals het ‘Van Leeuwenhoekkwartier, vindt op een later tijdstip plaats.

Vervolgstappen
Op 24 februari 2014 dienen geselecteerde partijen hun aanbod in te leveren. Eind februari maakt OBS uit deze plannen een selectie van  minimaal 5 partijen. Alle partijen die naar aanleiding van de voorselectie worden uitgenodigd om mee te doen worden opgenomen in een inspiratieboek voor de Coendersbuurt.

Begin maart 2014 is er een manifestatie in Delft. Hier maakt het publiek voor het eerst concreet kennis met Nieuw Delft en de mogelijkheden die worden geboden om (zelf) een huis te realiseren. Naast kavels en begeleide zelfbouw wordt ook projectmatige woningbouw mogelijk. De uiteindelijk geselecteerde architecten krijgen de gelegenheid om zich op de manifestatie met het door hen ontwikkelde aanbod te presenteren aan het publiek om zo mensen te inspireren en te betrekken. Afhankelijk van de interesse van de woonconsument zal in de periode daarna een toedeling van kavels plaatsvinden tussen projectmatig en particulier opdrachtgeverschap. Na de definitieve toedeling  van de kavels (medio mei) vindt de definitieve contractvorming plaats.

Vragen
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met projectsecretaris Toos van Starrenburg, telefoon 06 225 73 954, tvstarrenburg@delft.nl

In verband met de kerstvakantie kunt u uw vragen tot 6 januari alleen via de mail stellen.  Na 6 januari zijn wij ook weer telefonische bereikbaar en uw ingezonden mail zo snel mogelijk beantwoorden.


Noot: Aan de gehele inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. December 2013.