Inleiding

Rondom het spoor in Delft gaat veel veranderen. Het treinviaduct dwars door de stad verdwijnt. Over een paar jaar rijden de treinen in de stad ondergronds. De bouw van de spoort...

Proces toen

Nu heeft de gemeente het heft in handen als het gaat om de gebiedsontwikkeling. Maar tot voor kort was dat anders bedacht. Toen was het de bedoeling dat projectontwikkelaars op ...

Proces nu

Op 29 juni 2012 is de raamovereenkomst met OCSD ontbonden. De gemeente heeft de regie in handen genomen voor de gebiedsontwikkeling. Dat geeft kansen en mogelijkheden, zoals het...

Ambitiedocument

In juli 2012 is het zogenoemd concept Ambitiedocument voor de gebiedsontwikkeling Spoorzone Delft aan de gemeenteraad overhandigd. Hierin zijn de lange termijn ambities voor de ...

Plan Busquets

Stedenbouwkundige Joan Busquets heeft in 2003 een masterplan gemaakt voor het hele spoorzonegebied. Sinds die tijd is de vastgoedmarkt flink veranderd. Daardoor kan het Plan Bus...

'Zicht op Delft' door Palmbout

Delft is een stad van lange (zicht)lijnen, markante silhouetten en intieme interieurs. Deze karakteristieken zijn tot op de dag van vandaag herkenbaar: ze vormen het DNA van de ...

Integraal OntwikkelingsPlan 2025

De visie voor Nieuw Delft staat centraal in het Integraal Ontwikkelingsplan ‘Nieuw Delft 2025’ (IOP). Deze is afgeleid van het stedenbouwkundig plan ‘Zicht op Delft’ van bureau ...