Ambitiedocument

In juli 2012 is het zogenoemd concept Ambitiedocument voor de gebiedsontwikkeling Spoorzone Delft aan de gemeenteraad overhandigd. Hierin zijn de lange termijn ambities voor de gebiedsontwikkeling beschreven: wat willen we bereiken in het spoorzonegebied? Hoe willen we dat het er op straat uitziet? Welk sfeer moet het hebben? Waar komen de hoofdwegen voor auto en fiets? Welk karakter hebben de openbare ruimtes? Hoe duurzaam? Wat maakt een gebied levendig? Komen er winkels, culturele instellingen en ontmoetingsplekken? Hoe kun je parkeren? En waar in het gebied moet dit alles komen?

Delft wil een stedelijk milieu in het spoorzonegebied. Een gebied waar alle Delftenaren zich thuis voelen. Dat vraagt om een levendige, hoogwaardige stedelijke ontwikkeling, met een mix van wonen, werken en ontspanning.
Meer lezen? Download dan hier het ambitiedocument.

Stedenbouwkundige plannen
De ambities worden vanaf juli 2012 uitgewerkt in een interactief proces met de gemeenteraad en drie stedenbouwkundige bureaus vertalen de ambities in stedenbouwkundige plannen. Daarbij wordt rekening gehouden met de hoofdstructuur van Plan Busquets. De drie stedenbouwkundige bureaus zijn Dok architecten, Palmbout Urban Landscapes en West 8 Urban Design & Landscape Architecture. In de stedenbouwkundige plannen worden de ambities omgezet in beelden. Op die manier maken de plannen helder wat de consequenties van de ambities zijn en brengen ze de stedenbouwkundige kansen van het gebied in beeld. In het najaar van 2012 zijn deze stedenbouwkundige plannen gereed. Ze worden dan met de gemeenteraad en de stad gedeeld. Eind dit jaar zal één van de plannen gekozen worden als uitgangspunt voor de verdere inrichting van Spoorzone Delft.