Inleiding

Rondom het spoor in Delft gaat veel veranderen. Het treinviaduct dwars door de stad verdwijnt. Over een paar jaar rijden de treinen in de stad ondergronds. De bouw van de spoortunnel is in volle gang. Als de werkzaamheden zijn afgerond, ontstaat een grote lege ruimte van ongeveer 20 hectare. Hier komt een zeer gevarieerd nieuw stuk stad in hartje Delft. Een gebied om te wonen en werken, uit te gaan, te winkelen en nog veel meer.

De basis voor de gebiedsontwikkeling is vastgelegd in een visie van de gerenommeerde Spaanse stedenbouwkundige Joan Busquets. Daarnaast heeft de gemeente in de zomer van 2012 een ambitiedocument vastgesteld voor dit nieuwe stuk stad. Drie stedenbouwkundige bureaus zijn uitgenodigd om deze ambities voor Spoorzone Delft verder uit te werken en te verbeelden in een stedenbouwkundig schetsontwerp. Zo'n schetsontwerp is geen kant-en-klaar plan, maar geeft richting aan de verdere ontwikkeling van een integraal ontwikkelingsplan voor het gebied.

De bureaus kregen als opdracht na te denken over haalbare, duurzame, flexibele oplossingen voor het gebied. Met als doel Spoorzone Delft een nieuwe sterke identiteit te geven op basis van de eerder vastgestelde ambities en randvoorwaarden. Spoorzone Delft moet zich op den duur ontwikkelen tot een onderscheidend nieuw stedelijk gebied, met hoge dichtheid en architectonische kwaliteit. Het profiel van Delft als historische en tegelijk innovatieve stad dient daarbij als inspiratie.