Integraal OntwikkelingsPlan 2025

De visie voor Nieuw Delft staat centraal in het Integraal Ontwikkelingsplan ‘Nieuw Delft 2025’ (IOP). Deze is afgeleid van het stedenbouwkundig plan ‘Zicht op Delft’ van bureau Palmbout. De gemeenteraad van Delft heeft dit plan vastgesteld.