'Zicht op Delft' door Palmbout

Delft is een stad van lange (zicht)lijnen, markante silhouetten en intieme interieurs. Deze karakteristieken zijn tot op de dag van vandaag herkenbaar: ze vormen het DNA van de stad en zijn geëtst in het collectieve geheugen van de stad. Zicht op Delft voegt hieraan een nieuwe laag toe in Spoorzone Delft.

Verbindingen
Doordat het spoor ondergronds gaat, ontstaat in de stad een 'lange leegte' tussen de oude binnenstad en andere Delftse buurten. Zicht op Delft ziet kansen voor verbindingen. Bijvoorbeeld door verdere integratie van de verkeerstructuur en het water, met een lange gracht naast de noord-zuidverbinding via de Coenderstraat. Zo ontstaan lange zichtlijnen en de gracht vormt een logische overgang tussen de hoger en lager gelegen plandelen.

Drie plandelen krijgen een eigen sfeer en kleur ondersteund met bijbehorende architectonische thema's. Zo bieden de nieuwe plandelen verbindingen met de aangrenzende al bestaande gebieden.

Leeuwenhoekkwartier
Dit plandeel vormt een uitbreiding van de historische grachtenstad. Het stadsbeeld wordt hier gevormd door 'hoeksteengebouwen': robuuste stadsgebouwen op de koppen van de lange bebouwingsstroken. Deze gebouwen zijn zes tot acht lagen hoog. De onderste vijf lagen vormen een verbinding met de schaal van de aansluitende bebouwing, de lagen daarboven springen iets terug. Hierdoor blijft het uitzicht op het oude stadsilhouet behouden. De hoeksteengebouwen voegen met hun dramatisch uitvergrote trapgevels een nieuwe laag toe aan het silhouet van Delft.

Coendersbuurt
Deze buurt sluit aan bij het kleinschalige woonklimaat van het eind 19e/begin 20e eeuwse Westerkwartier. Hier komen vooral grondgebonden woningen van maximaal drie lagen met een kap. Het stadsbeeld wordt levendig en kleinschalig, het vormt een aantrekkelijke woonplaats voor onder andere starters.

Abtswoudse hof
Deze buurt haakt aan bij de naoorlogse modernistische stedenbouw en de kleinschalige bedrijvigheid. Dit wordt een uitdagende omgeving om experimenten en innovatie op het gebied van woon/werkconcepten de ruimte te geven. Menging van particulier initiatief en institutioneel opdrachtgeverschap is hier het uitgangspunt.

Tijdelijke invulling

  • Het park op het dak van de spoortunnel biedt kansen voor tijdelijk gebruik. Er zijn verschillende mogelijkheden, die aansluiten bij de behoeftes en de identiteit van de aangrenzende wijken.
  • Dichtbij het station is ruimte voor 'stadse evenementen' zoals een circus, de Parade of de start van de Delftse grachtenloop.
  • Dichterbij het Westerkwartier liggen meer buurtgebonden activiteiten voor de hand, zoals een buurtpark of een speelveld.
  • In het gebied dat grenst aan de kleinschalige bedrijvigheid van de Voorhof ligt de nadruk op het experiment en de innovatie op het gebied van hoogwaardige stadse bedrijvigheid.

Met tijdelijke initiatieven hoeft de 'lange leegte' geen angstvisioen te zijn, maar een kansrijk tussenspel voor de stad Delft.

Architectonische principes
Hoewel de drie plandelen qua sfeer en kleur verschillen, gelden hiervoor dezelfde klassieke architectonische basisprincipes.

  • De basement - de begane grond - regelt de manier waarop een gebouw aansluit bij de openbare ruimte. De architectuur geeft vorm aan het gebruik en de directe beleving van het gebouw door bewoner, gebruiker en passant. Dit vraagt om extra verdiepingshoogte.
  • De piano nobile - de verdiepingen tussen de basement en het dak - moet transparant ogen. Voor een open toegankelijk stadsbeeld is een minimum van 45% aan raamopeningen nodig.
  • De dakrand vormt het slotakkoord van de architectuur. Dit bepaalt de wijze waarop het daklandschap zich aftekent tegen de lucht en zo vorm geeft aan het stadsbeeld.

Deze regels gelden als uitgangspunt en bieden goede mogelijkheden voor een eigentijdse invulling. Maar daarnaast biedt Zicht op Delft ruimte voor uitzonderingen en verbeteringen. Regels moeten innovatieve initiatieven of geniale afwijkingen nooit onmogelijk maken.

Duurzaam en flexibel
In het plan is zodanige flexibiliteit aanwezig dat toekomstige verlangens een plek kunnen krijgen zonder de planstructuur geweld aan te doen. Dit maakt het tot een duurzaam plan: bouwwerken kunnen in de loop van de tijd gesloopt en vernieuwd worden maar de onderliggende structuur van de stad kent een langere adem.

 

Klik hier om de pdf van het stedenbouwkundig plan van Palmbout te downloaden.

Een film van de presentatie van Jaap van den Bout op 27 november 2012 in Theater De Veste is hieronder te bekijken.