Proces nu

Op 29 juni 2012 is de raamovereenkomst met OCSD ontbonden. De gemeente heeft de regie in handen genomen voor de gebiedsontwikkeling. Dat geeft kansen en mogelijkheden, zoals het betrekken van de stad bij de ontwikkeling. Daarnaast biedt het kansen voor andere partijen en particulier ondernemerschap. Zelf de regie in handen nemen betekent ook inspelen op ontwikkelingen en veranderende omstandigheden tijdens het lange ontwikkelingsproces.

Ambitiedocument: wat willen we?
In juli 2012 heeft de gemeente in het concept ambitiedocument de ambities voor de ontwikkeling van het spoorzonegebied vastgelegd. Daarna worden de ambities uitgewerkt in een interactief proces met de gemeenteraad.

Het college van B en W heeft begin 2013 gekozen voor het stedenbouwkundige plan ‘Zicht op Delft’ van bureau Palmbout. Dit wordt de basis voor de gebiedsontwikkeling van de nieuwe wijk in Spoorzone Delft.
 
In het plan ‘Zicht op Delft’ legt Palmbout nieuwe verbindingen tussen het oude centrum en de wijken aan de westzijde van het spoorzonegebied. Het plan is gebaseerd op de stedenbouwkundige visie van de Spaanse architect en stedenbouwkundige Joan Busquets en voegt nieuwe elementen toe. Belangrijk zijn onder andere lange zichtlijnen, een nieuwe singel van noord naar zuid (‘De Nieuwe Delft’) en de mogelijkheid om flexibel en gevarieerd te kunnen bouwen. 
 
Het gekozen stedenbouwkundige plan wordt in samenwerking met het bureau verder uitgewerkt. De verdere uitwerking van het stedenbouwkundige plan (schetsontwerp) leidt tot een referentieplan. Dit wordt de basis voor de infrastructuur de bewaking van de grondexploitatie. Doel van dit referentieplan is dat het richting geeft maar ook flexibiliteit biedt voor de verdere ontwikkeling. Ook bevat het plan beelden die referenties zijn voor de kwaliteit en sfeer in de Spoorzone Delft.

De stedenbouwkundige plannen eenmaal klaar, dan wordt op basis van die plannen het Integraal Ontwikkelings Plan gemaakt (najaar 2013). Daarin staan de programmering, fasering en samenwerkingsvormen. Wat is de marktvraag, welke geïnteresseerde marktpartijen worden benaderd? Hoeveel woningen en appartementen willen we bouwen? Waar beginnen we? Met het Ambitiedocument en de stedenbouwkundige plannen kan aansluitend een formeel planologisch document worden opgesteld. Hiermee worden de planologische procedures gevoerd.

Kavels
De gemeente bepaalt welke kavels wanneer aan marktpartijen uitgegeven worden en wie de kavels gaat ontwikkelen. De eerste bouwgrond wordt eind 2014 door CCL opgeleverd. Dan kan er een begin worden gemaakt met de bouw van woningen en andere nieuwe gebouwen. Naar verwachting wordt er straks op meerdere kavels tegelijkertijd gebouwd, door verschillende partijen. Met Ballast Nedam is op 29 juni 2012 een overeenkomst gesloten voor het ontwikkelen van een derde van het vastgoed.

Sommige kavels krijgen eerst een tijdelijke invulling, omdat de definitieve ontwikkeling van het gebied niet overal tegelijk kan beginnen.

Afbeelding: voor vijf gebieden zijn de ambities gedetailleerder omschreven. Dit betreft de omgeving van het station, de avenue, het park, de boulevard en het zuidelijk gedeelte van de Westvest