Proces toen

Nu heeft de gemeente het heft in handen als het gaat om de gebiedsontwikkeling. Maar tot voor kort was dat anders bedacht. Toen was het de bedoeling dat projectontwikkelaars op basis van het gemaakte bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan het vastgoed zouden ontwikkelen. Daartoe sloot de gemeente in 2005 een raamovereenkomst met projectontwikkelaars Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij en NS Poort. Die richtten voor de ontwikkeling van het spoorzonegebied de Ontwikkelingscombinatie Spoorzone Delft CV (OCSD) op. Inmiddels is het tij gekeerd. De marktomstandigheden zijn zo veranderd, dat de oorspronkelijke afspraken uit de raamovereenkomst niet meer haalbaar zijn. Daarom is de raamovereenkomst met OCSD op 29 juni 2012 ontbonden en heeft de gemeente voor een derde van het vastgoed een overeenkomst met Ballast Nedam gesloten. In het resterende twee derde deel van het gebied is ruimte voor initiatieven uit de markt. De gemeente neemt het voortouw en gaat het gebied zelf inrichten – in samenwerking met andere partijen. 

Aanpassing bestemmingsplan
De gemeenteraad stelt in 2003 het masterplan van Busquets vast. Dit is vervolgens vertaald in een bestemmingsplan en door de gemeenteraad in 2006 goedgekeurd. Daarna volgt het beeldkwaliteitsplan, waaraan de gemeenteraad in 2009 haar goedkeuring verleent. Maar bij het vraag georiënteerd ontwikkelen van nu horen andere uitgangspunten. Daarom wordt het bestemmingsplan uit 2006 mogelijk aangepast. 

Afbeelding: oude maquette van de gebiedsontwikkeling