Algemeen

Vanaf 2014 worden er in fases bouwkavels in het spoorzonegebied bouwrijp opgeleverd. Omdat de definitieve ontwikkeling van het gebied niet overal direct kan starten, krijgen som...

De bouwkavels

Voor het gehele gebied gelden verschillende perioden waarop de kavels beschikbaar zijn voor tijdelijke initiatieven. De inschatting van de beschikbaarheid van de kavels is gebas...

Ideeën voor tijdelijkheid?

Heeft u ideeën voor de tijdelijke inrichting van het spoorzonegebied? En bent u niet alleen creatief maar ook ondernemend om mee te werken om deze ideeën ten uitvoer te brengen?...

Voorbeelden

Via Werkplaats Gebruik de Lege Ruimte zijn het afgelopen jaar diverse initiatieven en plannen voor tijdelijke invulling van de beschikbare ruimte in het spoorzonegebied ingedien...